LEGE nr. 675 din 19 decembrie 2002pentru înfiinţarea comunei Baraganu, judeţul Constanta, prin reorganizarea comunei Mereni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Baraganu, judeţul Constanta, având în componenta satele Baraganu şi Lanurile, prin reorganizarea comunei Mereni din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Baraganu se stabileşte în satul Baraganu.  +  Articolul 2 (1) Comuna Mereni, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componenta satele Mereni, Osmancea, Ciobanita şi Miristea. (2) Reşedinţa comunei Mereni este în continuare în satul Mereni.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor publice locale în comuna Baraganu, judeţul Constanta, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar, numit de prefect în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Baraganu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Constanta şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanta şi Consiliul Local al Comunei Mereni, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Mereni între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Baraganu vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judeţului Constanta. (3) Bugetul comunei Baraganu pe anul 2002 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Constanta. (4) Operaţiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Mereni şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Baraganu.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Mereni, judeţul Constanta, vor funcţiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 675.---------------