DECRET nr. 67 din 24 ianuarie 2003privind eliberarea din funcţie a unor judecători şi a unui procuror
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) şi ale art. 133 alin. (1) din Constituţia României, precum şi ale art. 30 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, ale art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 244 din 19 decembrie 2002,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe eliberează din funcţie judecătorii şi procurorul prevăzuţi în anexa la prezentul decret.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 24 ianuarie 2003.Nr. 67.  +  Anexa 1 A. Eliberarea din funcţie ca urmare a pensionării sau încetării activităţii pensionarului reincadrat:- domnul Dinu Ilies judecător la Curtea de Apel Suceava,pe data de 23 octombrie 2002, lacerere;- domnul Adrian Ioan Popa judecător la Tribunalul Bihor, pe datade 5 septembrie 2002, la cerere;- domnul Danil Luca judecător la Tribunalul Prahova, pedata de 15 iulie 2001, la cerere.B. Eliberarea din funcţie ca urmare a transferării într-o alta funcţie, în condiţiile legii:- doamna Afrodita-Laura Tutunaru procuror la Parchetul NaţionalAnticoruptie, pe data de 15decembrie 2002, la cerere.-------------