HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 18 decembrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate de la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 22 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 58 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetaredezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 401/1997 pentru aprobarea Normelor privind categoriile de cheltuieli care se suporta din bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea realizării programelor cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 6 august 1997.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat laMinisterul Educaţiei şi Cercetăriipentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.579.  +  AnexăNORMA 18/12/2002