DECRET nr. 403 din 26 decembrie 1980privind înfiinţarea Consulatului General al Republicii Socialiste România cu sediul în Montreal - Canada
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 119 din 30 decembrie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se înfiinţează Consulatul General al Republicii Socialiste România cu sediul în Montreal - Canada.  +  Articolul 2Încadrarea personalului la Consulatul General al Republicii Socialiste România cu sediul în Montreal se va face potrivit anexei*) la prezentul decret.___________ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------