HOTĂRÎRE Nr. 42 din 8 februarie 1994pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 şi a Hotărârii Guvernului nr. 785/1992
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 24 februarie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 privind funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 15 octombrie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "ART. 1 - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" funcţionează potrivit statutului prevăzut în anexa nr. 1." 2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1, cu următorul cuprins: "ART. 1^1 - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" are în subordine unităţile de cercetare şi cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 2." 3. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins: "Numărul total de personal din aparatul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" este de 55 posturi." 4. La articolul 2, după alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu următorul cuprins: "În cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Sisesti" se constituie o direcţie de dezvoltare, cu atribuţii de valorificare a rezultatelor cercetării." 5. Articolul 3 va avea următorul cuprins: "ART. 3 - Finanţarea activităţii proprii a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se asigura din cote aplicate asupra veniturilor obţinute din activitatea de producţie desfăşurată în unităţile de cercetare şi de cercetare-dezvoltare din subordinea sa. Cotele se vor stabili anual de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei." 6. La articolul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "Funcţia de preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se asimilează, din punct de vedere al salarizarii, cu funcţia de secretar de stat din minister, prevăzută de lege. Persoanele alese în funcţia de vicepreşedinte pot fi retribuite cu indemnizaţie de conducere până la nivelul prevăzut de lege pentru funcţia de director general din minister, fără ca acestea să se includă în numărul total de posturi aprobat. Funcţiile de secretar general şi de director al Direcţiei de dezvoltare vor fi salarizate la nivelul funcţiilor de director general şi, respectiv, de director din minister." 7. După articolul 4 se introduce articolul 4^1, cu următorul cuprins: "ART. 4^1 - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, va prezenta Guvernului, până la data de 31 martie 1994, propuneri de reorganizare a activităţilor de cercetare şi de cercetare-dezvoltare din subordine." 8. Statutul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" devine anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993. 9. Articolul 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, care cuprinde Statutul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", va avea următorul cuprins: "ART. 32 - Finanţarea activităţii proprii a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"se asigura din cote aplicate asupra veniturilor obţinute din activitatea de producţie desfăşurată în unităţile de cercetare şi de cercetare-dezvoltare din subordinea sa."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 785/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 28 decembrie 1992, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Punctul 23 al articolului 2 va avea următorul cuprins: "23. urmăreşte punerea în aplicare a rezultatelor cercetării în domeniile sale de activitate." 2. Articolul 13 va avea următorul cuprins: "ART. 13 - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu--Sisesti", ca instituţie specializată pe lângă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii şi silviculturii. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" răspunde, împreună cu institutele şi staţiunile de cercetare şi de cercetare-dezvoltare, de realizarea programelor şi temelor de cercetare şi are atribuţii de valorificare a rezultatelor cercetării." 3. Punctele 1-99 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 785/1992 se abroga.  +  Articolul 3Unităţile de cercetare şi de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Aceasta anexa devine anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 privind funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan OanceaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie  +  Anexa UNITĂŢI DE CERCETARE ŞI CERCETARE-DEZVOLTAREdin subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
    Nr. crt.DenumireaSediul
    localitateajudeţul
    0123
    1.Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice FunduleaFunduleaCălăraşi
      1.2.Staţiunea de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice PiteştiPiteştiArgeş
      1.3.Staţiunea de Cercetări Agricole CaracalCaracalOlt
      1.4.Staţiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate DobrogeaValu lui TraianConstanţa
      1.5.Staţiunea de Cercetări Agricole LivadaLivadaSatu Mare
      1.6.Staţiunea de Cercetări Agricole LovrinLovrinTimiş
      1.7.Staţiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate MărculeştiPerişoruCălăraşi
      1.8.Staţiunea de Cercetări Agrozootehnice OradeaOradeaBihor
      1.9.Staţiunea de Cercetări Agricole Podu IloaieiPodu IloaieiIaşi
      1.10.Staţiunea de Cercetări Agrozootehnice SecuieniSecuieniNeamţ
      1.11.Staţiunea de Cercetări Agricole SuceavaSuceavaSuceava
      1.12.Staţiunea de Cercetări Agricole ŞimnicŞimnicu de JosDolj
      1.13.Staţiunea de Cercetări Agricole TeleormanDrăgăneşti-VlaşcaTeleorman
      1.14.Staţiunea de Cercetări Agricole TurdaTurdaCluj
    2.15.Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi Aromatice FunduleaFunduleaCălăraşi
    3.16.Institutul de Cercetări pentru Legumicultură şi Floricultură VidraVidraSectorul agricol Ilfov
      3.17.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă BacăuBacăuBacău
      3.18.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă BrăilaBrăilaBrăila
      3.19.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă BuzăuBuzăuBuzău
      3.20.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă IernutIernutMureş
      3.21.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă IşalniţaIşalniţaDolj
    4.22.Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură Piteşti-MărăcineniPiteştiArgeş
      4.23.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă BacăuBacăuBacău
      4.24.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă BăneasaBucureşti-
      4.25.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă BihorOradeaBihor
      4.26.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă BistriţaBistriţaBistriţa-Năsăud
      4.27.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă BuzăuBuzăuBuzău
      4.28.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă CaransebeşCaransebeşCaraş-Severin
      4.29.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă ClujCluj-NapocaCluj
      4.30.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă ConstanţaValu lui TraianConstanţa
      4.31.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă DoljCârceaDolj
      4.32.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă FălticeniFălticeniSuceava
      4.33.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă GeoagiuGeoagiuHunedoara
      4.34.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă IaşiIaşiIaşi
      4.35.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă LipovaLipovaArad
      4.36.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă MehedinţiDrobeta-Turnu SeverinMehedinţi
      4.37.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă MureşTîrgu MureşMureş
      4.38.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă PrahovaMăgurelePrahova
      4.39.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă StrejeştiStrejeştiOlt
      4.40.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Tîrgu JiuTîrgu JiuGorj
      4.41.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Satu MareViile Satu MareSatu Mare
      4.42.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă VîlceaRîmnicu VîlceaVîlcea
      4.43.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă VoineştiVoineştiDîmboviţa
      4.44.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă VranceaFocşaniVrancea
      4.45.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă ZalăuZalăuSălaj
    5.46.Institutul de Cercetări pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea CălugăreascăValea CălugăreascăPrahova
      5.47.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă BlajBlajAlba
      5.48.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă BujoruTîrgu BujorGalaţi
      5.49.Stagiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă DrăgăşaniDrăgăşaniVîlcea
      5.50.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă GreacaGreacaGiurgiu
      5.51.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă IaşiIaşiIaşi
      5.52.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă MinişGhiorocArad
      5.53.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă MurfatlarMurfatlarConstanţa
      5.54.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă OdobeştiOdobeştiVrancea
      5.55.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă PietroaselePietroaseleBuzău
      5.56.Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă ŞtefăneştiŞtefăneştiArgeş
    6.57.Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului BraşovBraşovBraşov
      6.58.Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului Miercurea-CiucMiercurea-CiucHarghita
      6.59.Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului MîrşaniMîrşaniDolj
      6.60.Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului Tîrgu SecuiescTîrgu SecuiescCovasna
      6.61.Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului Tîrgu JiuTîrgu JiuGorj
      6.62.Staţiunea de Cercetare şi Producţie a Cartofului TulceaTulceaTulcea
    7.63.Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci FunduleaFunduleaCălăraşi
      7.64.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci AradAradArad
      7.65.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci BraşovBraşovBraşov
      7.66.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci GiurgiuGiurgiuGiurgiu
      7.67.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci RomanRomanNeamţ
    8.68.Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor BraşovBraşovBraşov
      8.69.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor JucuJucuCluj
      8.70.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor PiteştiPiteştiArgeş
      8.71.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor TimişoaraTimişoaraTimiş
      8.72.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor VasluiVasluiVaslui
    9.73.Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor BaloteştiBaloteştiSectorul agricol Ilfov
      9.74.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Mureş-AradAradArad
      9.75.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor DancuDancuIaşi
      9.76.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor DulbanuDulbanuBuzău
      9.77.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor MărgineniMărgineniNeamţ
      9.78.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SighetSighetu MarmaţieiMaramureş
      9.79.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Tîrgu MureşTîrgu MureşMureş
      9.80.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bubalinelor ŞercaiaŞercaiaBraşov
    10.81.Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor PalasConstanţaConstanţa
      10.82.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor SecuieniSecuieniBacău
      10.83.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor BilciureştiBilciureştiDîmboviţa
      10.84.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor CaransebeşCaransebeşCaraş-Severin
      10.85.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor RuşeţuRuşeţuBuzău
      10.86.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor ReghinReghinMureş
      10.87.Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor PopăuţiPopăuţiBotoşani
    11.88.Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie BucureştiBucureşti-
      11.89.Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Combaterea Eroziunii Solului PerieniPerieniVaslui
      11.90.Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate BrăilaBrăilaBrăila
      11.91.Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri DăbuleniDăbuleniDolj
    12.92.Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje Băneasa-Giurgiu- BăneasaGiurgiu
    13.93.Institutul de Economie Agrară BucureştiBucureşti-
    14.94.Institutul de Chimie Alimentară BucureştiBucureşti-
    15.95.Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală BaloteştiBaloteştiSectorul agricol Ilfov
    16.96.Centrul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor BucureştiBucureşti-
    17.97.Centrul de Cercetare, Proiectare pentru Piscicultura, Pescuit şi Industrializarea Peştelui GalaţiGalaţiGalaţi
    17.98.Staţiunea de Cercetări pentru Piscicultura NucetNucetDîmboviţa
    18.99.Banca de Resurse Genetice VegetaleSuceavaSuceava
  -----------------