LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121 din 25 septembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 3 octombrie 2002, cu următoarele modificări:1. La articolul unic, articolul 22^1, literele a), b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 980.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 588.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 294.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.638.001 lei şi 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 154.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală."2. La articolul unic, articolul 22^2, literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală."3. La articolul unic, articolul 22^5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22^5. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa a acestora."4. La articolul unic, articolul 22^9 va avea următorul cuprins:"Art. 22^9. - Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuinţei privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum şi cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ (escrow), deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 2.------------