DECRET nr. 294 din 1 decembrie 1987privind înfiinţarea Şantierului naval Hîrşova
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 56 din 4 decembrie 1987    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţează Şantierului naval Hîrşova, judeţul Constanta, în subordinea Centralei industriale navale Galaţi, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, avînd ca obiect de activitate construcţia şi reparaţia navelor fluviale de transport şi tehnice.  +  Articolul 2Şantierul naval Hîrşova funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legate cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul III de organizare.Subunitatile de producţie din cadrul Şantierului naval Hîrşova se încadrează în gradele de organizare prevăzute în anexa*) la prezentul decret.  +  Articolul 3Şantierul naval Hîrşova va utiliza nivelurile A acord, respectiv A regie, ale reţelei construcţii de maşini pentru retribuirea muncitorilor încadraţi în aceasta reţea şi retribuţiile corespunzătoare grupei III de ramuri pentru încadrarea personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, conform prevederilor Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.  +  Articolul 4Ponderea personalului de administraţie de la Şantierul naval Hîrşova va fi cel mult 3% din totalul personalului muncitor.  +  Articolul 5Pentru conducerea activităţii şi asigurarea cu utilaje şi forta de muncă pînă la punerea în funcţiune a investiţiei se aproba un număr de 3 posturi personal tehnic şi de administraţie care se vor asigura în cadrul indicatorilor planului de muncă şi retribuire a muncii aprobaţi Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.  +  Articolul 6Şantierul naval Hîrşova se doteaza cu un autovehicul pentru transport marfa sub 1,5 tone capacitate, completindu-se corespunzător pentru Ministerul Industriei de Maşini anexa nr. 1 la Decretul Consiliului de Stat nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule.  +  Articolul 7Prevederile Decretul Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicare a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986, nu se aplică posturilor din unităţile de la care se tranfera personalul necesar Şantierului naval Hîrşova pînă la punerea în funcţiune a întregii capacităţi.  +  Articolul 8Anexa nr. 2 e) la Decretul Consiliului de Stat nr. 224/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini se modifica potrivit prevederilor prezentului decret.----------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-------