HOTĂRÂRE nr. 1.508 din 18 decembrie 2002privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană, organism fără personalitate juridică, care funcţionează în subordinea directa a primului-ministru. (2) Preşedintele Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană este primul-ministru al României. (3) Obiectivul principal al Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană îl constituie asigurarea coordonării procesului de pregătire pentru aderare, în planul pregătirii sectoriale, al demersurilor politico-diplomatice şi al strategiei de comunicare interna şi externa. (4) Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană are următoarele atribuţii principale: a) propune politici şi măsuri pentru derularea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană şi desfăşurarea negocierilor; b) analizează şi armonizeaza poziţiile pe care România le susţine în negocierile de aderare; c) monitorizează şi evalueaza stadiul pregătirilor pentru aderare şi al negocierilor; d) evalueaza gradul de armonizare a legislaţiei româneşti cu acquisul comunitar şi propune măsuri în consecinţa; e) coordonează aplicarea strategiei de comunicare interna şi externa privind aderarea României la Uniunea Europeană; f) soluţionează diferenţele de poziţii interministeriale în domeniul măsurilor de aplicare a politicilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană; g) stabileşte poziţiile şi armonizeaza demersurile politico-diplomatice efectuate la nivelul membrilor Guvernului şi al structurilor din subordinea acestuia.  +  Articolul 2 (1) Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană este format din ministrul afacerilor externe, ministrul integrării europene, ministrul finanţelor publice, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi negociatorul-şef al României cu Uniunea Europeană. (2) În funcţie de problemele aflate în dezbatere, la şedinţele Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană pot participa miniştri cu atribuţii sectoriale.  +  Articolul 3Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 4 (1) Pentru informarea şi consilierea operativă a primului-ministru în toate situaţiile ce ţin de activitatea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, se constituie un grup de lucru al primului-ministru, format din specialişti şi experţi în domeniul integrării şi afacerilor europene. (2) Secretariatul General al Guvernului asigura condiţiile logistice şi resursele financiare necesare funcţionarii grupului de lucru.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.508.──────────────────