HOTĂRÂRE nr. 56 din 12 februarie 1976pentru modificarea Hotărîrei Consiliului de Miniştri nr. 1369/1971 privind unele măsuri în legătură cu regimul armelor şi muniţiilor şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la acest regim
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 13 din 12 februarie 1976     +  Articolul 1Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1369/1971 privind unele măsuri în legătură cu regimul armelor şi muniţiilor şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la acest regim se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Eliberarea, viza, preschimbarea ori retragerea permiselor pentru deţinerea armelor şi muniţiilor, precum şi înscrierea sau anularea din permis a înscrierii unor arme, se fac de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială domiciliază persoana fizica solicitanta."2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Organizaţiile socialiste care se ocupa cu repararea armelor sînt obligate sa ţină evidenta armelor primite spre reparare, în registrele stabilite şi vizate de organele de militie. De asemenea, sînt obligate să prezinte pentru control organelor militiei, la cererea acestora, registrele împreună cu armele primite la reparat."3. Articolul 33 alineatul ultim va avea următorul cuprins:"Organele militiei vor lua măsuri, după caz, de distrugere a armelor ieşite din uz şi nevandabile sau de transmitere a celor care constituie raritati ori prezintă valoare istorica, documentara, ştiinţifică sau artistică, instituţiilor de cultura şi arta ori asociaţiilor cultural-artistice şi sportive, şi de predare către Inspectoratul general de stat al silviculturii a armelor de vinatoare nevandabile, primite sau ridicate în condiţiile legii."4. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Încălcarea dispoziţiilor din prezenta hotărîre constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 400 la 800 lei, contravenţiile la dispoziţiile art. 6 alin. 2, art. 7, 14, 19, 23 alin. 1 şi 4, art. 29, 33 alin. 1, art. 36 şi 37 alin. 1; b) cu amendă de la 600 la 1.200 lei, contravenţiile la dispoziţiile art. 8, 9, 15 alin. 3, art. 18, 22, 28 alin. 1, art. 30 şi 33 alin. 2 şi 3; c) cu amendă de la 800 la 1.600 lei, contravenţiile la dispoziţiile art. 10 alin. 4, art. 11, 13, 15 alin. 1, art. 16, 17, 20, 21, 26, 27, 35, 38 şi 39."5. Articolele 24, 25 şi 32 se abroga.  +  Articolul 2Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1369/1971 privind unele măsuri în legătură cu regimul armelor şi muniţiilor şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la acest regim, cu modificările aduse prin prezenta hotărîre se va republica, dîndu-se articolelor o noua numerotare. -------------------------------