ORDIN nr. 599 din 16 decembrie 2002pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002  În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul nr. 146.557/16 decembrie 2002 al Direcţiei generale de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se constituie Comisia de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, denumita în continuare Comisia de lucru, formată din specialişti reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, ai asociaţiilor profesionale, institutelor de cercetare şi societăţilor comerciale de profil, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Comisia de lucru îşi va desfăşura activitatea sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Comisia de lucru are următoarele atribuţii principale: a) elaborarea, analizarea şi supunerea spre aprobare a criteriilor pentru stabilirea grilei de clasificare a carcaselor de ovine, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene; b) iniţierea şi supravegherea experimentelor şi testarilor necesare în vederea introducerii grilei de clasificare; c) analiza rezultatelor testarilor şi stabilirea nivelului de referinţa pentru elaborarea grilei de preţuri a carcaselor de ovine.  +  Articolul 3Direcţia generală de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor şi Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 16 decembrie 2002.Nr. 599.  +  Anexă
     
    COMPONENŢA  Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleLocul de muncă
      Preşedinte  
    1.Petre NiculaeMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia de zootehnie
      Secretar  
    2.Bărbuţ Mihaela PaulaMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia de zootehnie
      Membri  
    3.Neagu Monica MarianaMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia generală de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor
    4.Vicovan GabrielInstitutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Ovine şi Caprine Palas
    5.Ionescu AurelInstitutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Ovine şi Caprine Palas
    6.Bratu IonAsociaţia Generală a Crescătorilor de Ovine din România
    7.Vişan MihaiAsociaţia Română a Cărnii
    8.Manea IulianSocietatea Comercială "Prod Com" - S.R.L. Feteşti
  ─────────────