ORDIN nr. 601 din 16 decembrie 2002pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale "Orz-Bere"
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 20 decembrie 2002    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) şi ale art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea domnului Petre Daea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,vazand Referatul de aprobare nr. 142.241 din 9 decembrie 2002 al preşedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se autorizeaza funcţionarea Organizaţiei Interprofesionale "Orz-Bere" ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor şi comercianţilor de orz şi bere.  +  Articolul 2Sediul Organizaţiei Interprofesionale "Orz-Bere" din România este situat în municipiul Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1.  +  Articolul 3Organizaţia Interprofesionala "Orz-Bere" din România încheie convenţii cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pieţei produselor agricole şi alimentare, conform art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare din România.  +  Articolul 4Organizaţia Interprofesionala "Orz-Bere" se recunoaşte prin Certificatul de înscriere nr. 002, emis la data de 9 decembrie 2002 de către Autoritatea Naţionala a Pieţelor Produselor Agricole şi Alimentare.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 16 decembrie 2002.Nr. 601.──────────────