ORDIN nr. 202 din 15 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologica
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 86/2002, precum şi ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologica, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexa se publică ulterior.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.  +  Articolul 4Direcţia aplicaţii surse de radiatii ionizante, Direcţia asigurarea calităţii şi autorizare operatori, Direcţia supraveghere CNE Cernavoda, Direcţia dezvoltare resurse, Serviciul radioprotectie, deşeuri radioactive, transport şi urgente radiologice, Serviciul garanţii nucleare, protecţie fizica şi ciclu combustibil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Lucian Biro,secretar de statBucureşti, 15 octombrie 2002.Nr. 202.------------