DECRET Nr. 29 din 14 februarie 1976privind acordarea dreptului crescatorilor-ingrijitorilor de ovine de a deţine animale proprietate personală în turmele încredinţate spre îngrijire
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 16 din 16 februarie 1976     +  Articolul 1Persoanele încadrate în munca în calitate de crescatori-ingrijitori de ovine, cu contract de muncă pe durata nedeterminată, în unităţile agricole de stat, au dreptul de a deţine şi creşte, în turmele ce li s-au încredinţat spre îngrijire, pînă la 10 oi adulte, 3 mielute de înlocuire şi un porc, proprietate personală.  +  Articolul 2Furajarea şi întreţinerea oilor proprietate personală a crescatorilor-ingrijitorilor de ovine deţinute în turma ce li s-a încredinţat spre îngrijire, precum şi acţiunile sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor, se asigura fără plata de către unităţile la care aceştia sînt încadraţi în munca.Se interzice furajarea porcilor proprietate personală a crescatorilor-ingrijitorilor de ovine, deţinuţi în turma ce li s-a încredinţat spre îngrijire, cu furaje concentrate proprietatea unităţii căreia îi aparţine turma.  +  Articolul 3Se recomanda organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti să aplice în mod corespunzător prevederile prezentului decret.----------------------