ORDIN nr. 1.959 din 5 decembrie 2002pentru modificarea limitelor maselor şi dimensiunilor maxime admise, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 17 decembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Limitele prevăzute în anexa nr. 2 "Mase şi dimensiuni maxime admise" la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Subpunctul 1.1 "Lungime" de la punctul 1 "Dimensiuni maxime admise (în metri)" va avea următorul cuprins:
               
      "E.R.EMP
    1.1.Lungime        
      Autovehicul12,00 m12,00 m12,00 m12,00 m
      Remorcă12,00 m12,00 m12,00 m12,00 m
      Vehicul articulat16,50 m16,50 m16,50 m16,50 m
      Tren rutier18,75 m18,75 m18,75 m18,75 m
      Autobuz articulat18,75 m18,75 m18,75 m18,75 m"
      2. Subpunctele 2.3.1 "Autovehicule cu doua osii" şi 2.3.2 "Autovehicule       cu trei osii" de la punctul 2 "Masa totală maxima admisă a vehiculului      (în tone)" vor avea următorul cuprins:
               
        "E.R.EMP
    2.3.1.Autovehicule cu două osii18 t17 t16 t16 t
    2.3.2.Autovehicule cu trei osii25 t sau 26 t**)22 t sau 24 t**)22 t22 t"
      3. Subpunctul 3.2 "Osia dubla (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor"       de la punctul 3 "Masa maxima admisă pe osii (în tone)" va avea următorul       cuprins:
               
        "E.R.EMP
    3.2.Osia dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor        
    Suma maselor pe osiile componente, dacă distanţa (d) dintre ele este de:
    3.2.1.Sub 1 m (d < 1,0)11 t11 t11 t11 t
    3.2.2.Între 1 m şi cel mult 1,3 m (1,0 <= d < 1,3)16 t16 t15 t14 t
    3.2.3.Peste 1,3 m şi cel mult 1,8 m (1,3 <= d < 1,8)18 t17 t16 t15 t
    3.2.4.1,8 m sau mai mare (1,8 <= d)20 t20 t16 t15 t"
      4. Subpunctul 3.3 "Osia tripla (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor"       de la punctul 3 "Masa maxima admisă pe osii (în tone)" va avea       următorul cuprins:
               
        "E.R.EMP
    3.3.Osia triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor Suma maselor pe osiile componente, dacă distanţa (d) dintre ele este de:        
    3.3.1.1,3 m sau mai mică (d <= 1,3)21 t21 t19 t16,5 t
    3.3.2.Între 1,3 m şi 1,4 m (1,3 < d <= 1,4)24 t22 t20 t18 t"
      5. Subpunctul 3.4 "Osia simpla motoare a autovehiculelor de la punctul 3       "Masa maxima admisă pe osii (în tone)" va avea următorul cuprins:
               
        "E.R.EMP
    3.4.Osia simplă motoare a autovehiculelor        
    3.4.1.Osia motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 şi 2.2.211,5 t10 t9 t8 t
    3.4.2.Osia motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.3 şi 2.411,5 t10 t9 t8 t"
      6. Subpunctul 3.5 "Osiile tandem ale autovehiculelor" de la punctul 3       "Masa maxima admisă pe osii (în tone)" va avea următorul cuprins:
               
        "E.R.EMP
    3.5.Osiile tandem ale autovehiculelor        
      Suma maselor pe osiile componente, dacă distanţa (d) dintre ele este de:        
    3.5.1.Sub 1 m (d < 1,0)11,5 t10 t10 t10 t
    3.5.2.Peste 1 m sau cel mult 1,3 m (1,0 <= d < 1,3)16 t15 t14 t sau 15 t***)13 t
    3.5.3.Peste 1,3 m sau cel mult 1,8 m (1,3 <= d < 1,8)18 t sau 19 t**)17 t sau 18 t***)16 t15 t"
   +  Articolul 2Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 5 decembrie 2002.Nr. 1.959. ---------------