LEGE Nr. 30 din 18 mai 1994privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 31 mai 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, amendata prin protocoalele nr. 3 din 6 mai 1963, nr. 5 din 20 ianuarie 1966 şi nr. 8 din 19 martie 1985 şi completată cu Protocolul nr. 2 din 6 mai 1963, care fac parte din aceasta.  +  Articolul 2Se ratifica, de asemenea: primul Protocol adiţional la convenţie, Paris, 20 martie 1952; Protocolul nr. 4 recunoscind anumite drepturi şi libertăţi, altele decît cele deja înscrise în convenţie şi în primul protocol adiţional la convenţie, Strasbourg, 16 septembrie 1963; Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, Strasbourg, 28 aprilie 1983; Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984; Protocolul nr. 9, Roma, 6 noiembrie 1990, şi Protocolul nr. 10, Strasbourg, 25 martie 1992.  +  Articolul 3În baza art. 25 şi 46 din convenţia menţionată, România recunoaşte dreptul la recursul individual în faţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului şi jurisdicţia obligatorie a Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinta drepturilor cuprinse în Convenţia europeană a drepturilor omului, precum şi în Protocolul nr. 4 recunoscind anumite drepturi şi libertăţi, altele decît cele deja înscrise în convenţie şi în primul Protocol adiţional al convenţiei, Strasbourg, 16 septembrie 1963, şi în Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, pentru cauzele în care violarea drepturilor garantate de aceste texte intervine după intrarea lor în vigoare pentru România.  +  Articolul 4Se ratifica Convenţia europeană a drepturilor omului şi protocoalele sale adiţionale cu următoarea rezerva şi declaraţie: 1. Art. 5 din convenţie nu va împiedica aplicarea de către România a dispoziţiilor art. 1 al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968, care reglementează sistemul disciplinar militar, cu condiţia ca durata privarii de libertate sa nu depăşească termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Articolul 1 al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968 prevede:"Pentru abaterile de la disciplina militară, prevăzute de regulamentele militare, comandantii sau şefii pot aplica militarilor sancţiunea disciplinară cu arest până la 15 zile." 2. România interpretează art. 2 din primul Protocol adiţional la convenţie ca neimpunând obligaţii financiare suplimentare referitoare la instituţiile de învăţământ privat, altele decît cele stabilite prin legea interna.  +  Articolul 5Convenţia şi protocoalele menţionate la art. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexele la prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASECONVENTIE 04/11/1950