HOTĂRÂRE nr. 1.325 din 27 noiembrie 2002pentru aprobarea finanţării unor proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 3 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d), h), i) şi j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă finanţarea proiectului "Organizarea în străinătate a manifestărilor ocazionate de aniversarea Zilei Naţionale a României, cu sprijinul misiunilor diplomatice româneşti". (2) Finanţarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 65 din 26 noiembrie 2002, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 732 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".  +  Articolul 2 (1) Se aprobă finanţarea proiectului "Turneul Orchestrei Naţionale Radio în China". (2) Finanţarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 66 din 26 noiembrie 2002, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1.260 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".  +  Articolul 3 (1) Se aprobă achiziţia de către Ministerul Afacerilor Externe a operei de arta "Reculege", realizată de sculptorul român Marcel Guguianu, în limita sumei de 1.000 milioane lei, conform Hotărârii Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 67 din 26 noiembrie 2002. (2) Finanţarea achiziţiei operei de arta prevăzute la alin. (1) se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1.000 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri". (3) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe ca, în numele statului român, sa doneze bunul proprietate privată a statului, achiziţionat potrivit art. 1, către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva. (4) Transportul internaţional al operei de arta şi amplasarea ei la sediul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva se asigura de Ministerul Afacerilor Externe din suma prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Se aprobă finanţarea proiectului "Festivalul de Teatru de la Chişinău, dedicat lui I. L. Caragiale". (2) Finanţarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 68 din 26 noiembrie 2002, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 340 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".  +  Articolul 5 (1) Se aprobă finanţarea proiectului "În căutarea identităţii. Istoria neamului românesc povestita pentru elevi". (2) Finanţarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 69 din 26 noiembrie 2002, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 550 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".  +  Articolul 6 (1) Se aprobă finanţarea proiectului "Expoziţie de pictura românească contemporana la Tokyo". (2) Finanţarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 70 din 26 noiembrie 2002, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 500 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri". (3) Finanţarea se face pe bază de contract de finanţare încheiat între Ministerul Culturii şi Cultelor şi Asociaţia pentru Schimburi Culturale Japonia-România, cu plata în avans de până la 30%.  +  Articolul 7 (1) Se aprobă finanţarea proiectului "Revista Cronica Fundaţiilor". (2) Finanţarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 71 din 26 noiembrie 2002, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Informaţiilor Publice cu suma de 120 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri". (3) Finanţarea se face pe bază de contract de finanţare încheiat între Ministerul Informaţiilor Publice şi Fundaţia Internationala pentru Cultura, Ştiinţa şi Morala Civică "Mihai Eminescu", cu plata în avans de până la 30%.  +  Articolul 8 (1) Se aprobă finanţarea proiectului "ZUM - Ziarul Romanesc". (2) Finanţarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 72 din 26 noiembrie 2002, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Informaţiilor Publice cu suma de 336 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri". (3) Finanţarea se face pe bază de contract de finanţare încheiat între Ministerul Informaţiilor Publice şi editura Raphael Publishing House, Inc., cu plata în avans de până la 30%.  +  Articolul 9 (1) Creditele bugetare neutilizate până la finele anului 2002 se anulează de drept. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Informaţiilor Publice pe anul 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul informaţiilor publice,Vasile DincuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 1.325.--------