HOTĂRÂRE nr. 1.198 din 24 octombrie 2002privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 2 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igiena a produselor alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru unele categorii de produse alimentare dintre cele prevăzute în anexa se aplică norme microbiologice emise de Ministerul Sănătății și Familiei.  +  Articolul 3Autoritățile competente din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, precum și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de către persoanele juridice și fizice autorizate care produc, ambaleaza, depozitează, transporta sau comercializează alimente.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1), (2) și (5), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 29 alin. (1) și (2), art. 40, art. 41 alin. (2) și (3), art. 49, art. 70, art. 71, art. 85, art. 87 lit. a), art. 88, precum și alin. 4 al cap. VIII "Dispoziții finale" din Normele de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 976/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre va intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  București, 24 octombrie 2002.Nr. 1.198.  +  ANEXĂNORME DE IGIENĂa produselor alimentare