ORDIN nr. 1.944 din 28 octombrie 2002privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 396 din 2 septembrie 2002
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 707 din 25 septembrie 2002
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Nr. 1.944 din 28 octombrie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 18 noiembrie 2002    Având în vedere Directiva 79/117/CEE din 21 decembrie 1978 de interzicere a introducerii pe piaţa şi utilizării produselor de protecţia plantelor conţinând anumite substanţe active, cu amendamentele aferente,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul apelor şi protecţiei mediului emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se interzice introducerea şi utilizarea pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând una sau mai multe dintre substantele active prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul produselor de uz fitosanitar care conţin impuritati în cantităţi neglijabile ca urmare a procesului de fabricare şi care nu au efect daunator asupra oamenilor, animalelor şi mediului înconjurător.  +  Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile art. 1, Comisia interministeriala de omologare a produselor de uz fitosanitar poate autoriza pentru o perioadă limitată comercializarea sau utilizarea produselor de uz fitosanitar care conţin heptaclor pentru tratamentul seminţelor de sfecla împotriva Atomaria linearis, Agriotes spp., Myriapoda spp. şi Collembola spp. (2) Comisia menţionată la alin. (1) poate solicita orice detalii privind condiţiile în care produsele prevăzute la alin. (1) urmează a fi comercializate sau utilizate.  +  Articolul 3Prezentul ordin nu se aplică în cazul produselor de uz fitosanitar prevăzute la art. 1, care sunt destinate: a) cercetării sau analizelor; b) exportului.  +  Articolul 4În situaţii de urgenta care nu pot fi soluţionate prin alte mijloace Comisia interministeriala de omologare a produselor de uz fitosanitar poate autoriza, pentru o perioadă de maximum 120 de zile, comercializarea sau utilizarea produselor de uz fitosanitar conţinând una sau mai multe dintre substantele menţionate în anexa.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru produsele care nu sunt omologate pentru a fi utilizate în România. (2) Se interzic fabricarea şi importul produselor de uz fitosanitar conţinând una sau mai multe dintre substantele active prevăzute în anexa şi care sunt omologate pentru a fi utilizate în România, urmând ca stocurile existente să fie epuizate în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (3) La data prevăzută la alin. (2) certificatele de omologare ale produselor care nu se încadrează în prevederile prezentului ordin vor fi anulate.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru Lificiu  +  Anexa 1 SUBSTANŢE ACTIVEconţinute în produse de uz fitosanitar a căror introduceresau utilizare este interzisă pe teritoriul RomânieiA. Compuşi mercurici1. Oxid mercuric2. Clorura mercurica (calomel)3. Alţi compuşi mercurici anorganici4. Compuşi alchil-mercurici5. Compuşi alcoxialchil şi aril-mercuriciB. Compuşi organo-clorurati persistenti1. Aldrin2. Clordan3. Dieldrin4. DDT5. Endrin6. HCH conţinând mai puţin de 99% izomer gamma7. Heptaclor8. Hexaclorbenzen9. CamfeclorC. Alţi compuşi1. Etilen oxid2. Nitrofen3. 1,2-dibrometan4. 1,2-dicloretan5. Dinoseb ca acetat şi saruri6. Binapacril7. Captafol8. Dicofol conţinând mai puţin de 78% p, p' 1-dicofol sau mai mult de 1 g/kg DDT şi alţi compuşi ai DDT9. a) Hidrazida maleica şi sarurile sale, altele decât colina, saruri de sodiu şi potasiu b) Colina ca saruri de sodiu şi potasiu ale hidrazidei maleice conţinând mai mult de 1 mg/kg hidrazida libera10. Quintozen conţinând mai mult de 1 g/kg hcb sau mai mult de 10 g/kg pentaclorbenzen.-----------