LEGE nr. 604 din 6 noiembrie 2002privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24 din 28 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 18 martie 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 6 noiembrie 2002.Nr. 604.-----------