ORDONANTA Nr. 23 din 18 iulie 1994privind măsuri de reglementare a unor probleme de ordin financiar în activitatea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 9 august 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. d) şi e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă amînarea la plata a sumei de 55 miliarde lei, care reprezintă datoria Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române la 30 iunie 1994 către bugetul de stat, inclusiv penalizările pentru neplata în termen a acestora, urmînd ca plata să se efectueze eşalonat pe o perioadă de 3 ani începând cu anul 1995, în 3 rate anuale egale.  +  Articolul 2Echilibrarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române pe anul 1994, în condiţiile prevederilor art. 1 din prezenta ordonanţă şi în corelatie cu prevederile bugetului de stat pe anul 1994, inclusiv cu rectificările ulterioare privind cheltuielile pentru întreţinerea şi repararea infrastructurii căilor ferate, se va asigura de către Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române prin reduceri de cheltuieli şi sporuri de venituri, potrivit programelor de restructurare.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor va examina lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române sub aspectul echilibrului între încasări şi plati, venituri şi cheltuieli, iar trimestrial va prezenta analize şi propuneri Guvernului.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei ordonanţe. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu---------------------