REGULI ŞI NORME TEHNICE din 26 august 2002privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului săditor pomicol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 5 noiembrie 2002   +  Capitolul 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentele reguli şi norme tehnice se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, controlului, certificării calităţii şi/sau comercializării materialului de înmulţire şi plantare pentru producerea de fructe din următoarele genuri şi specii, precum şi hibrizilor acestora:1. Citrus sinensis (L.) Osbeck - portocal2. Citrus limon (L.) Burm.f - lamai3. Citrus reticulata Blanco - mandarin4. Citrus paradisi Macf - grepfrut5. Citrus aurantifolia (Christm.) Swing - lamaie mica6. Corylus avellana L - alun7. Cydonia Mill - gutui8. Fragaria x ananassa Duch - capsun9. Juglans regia L - nuc10. Malus Millo - mar11. Olea europea - maslin12. Pistacia vera - arbore de fistic13. Prunus amygdalus Batsch - migdal14. Prunus armeniaca L - cais15. Prunus avium L - cires16. Prunus cerasus - visin17. Prunus domestica L - prun18. Prunus persica (L.) Batsch - piersic19. Prunus salicina - prun japonez20. Pyrus communis L - par21. Ribes - coacaz22. Rubus - mur, zmeur23. Vaccinium - afin. (2) Prezentele reguli şi norme tehnice se aplică, de asemenea, şi portaltoilor şi altor părţi ale plantelor din alte genuri sau specii ori hibrizilor lor, dacă materialul unuia dintre genurile, speciile sau hibrizilor lor menţionaţi la alin. (1) este sau trebuie altoit pe ele. (3) Prezentele reguli şi norme tehnice nu se aplică materialului fructifer care urmează să fie exportat în alte tari decât cele din Comunitatea Europeană, cu condiţia să fie produs sau păstrat bine identificat şi suficient de izolat faţă de materialul produs în conformitate cu prezentele reguli şi norme tehnice şi cu respectarea prevederilor fitosanitare de carantina din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001.  +  Capitolul 2 Definirea termenilor utilizaţi  +  Articolul 2În cadrul prezentelor reguli şi norme tehnice termenii utilizaţi se definesc astfel: a) material săditor pomicol este termenul utilizat în mod uzual în România pentru materialul fructifer şi este constituit din materialul de înmulţire şi materialul de plantare fructifer; b) material de înmulţire: seminţe, plante, părţi ale plantei şi orice material al plantei, inclusiv portaltoii destinaţi inmultirii şi producţiei de plante fructifere. Materialul de înmulţire este constituit din: samburi şi seminţe, ramuri şi ochi altoi, butaşi, drajoni, tesuturi de planta, portaltoi generativi sau vegetativi, stoloni; c) material de plantare: plantele fructifere destinate plantarii sau replantarii după comercializare. Plantele fructifere sunt destinate producţiei de fructe şi se constituie din: pomi altoiti şi nealtoiti, arbuşti fructiferi şi stoloni de capsun; d) material iniţial Candidat: plante selectate şi materialul provenit din acestea, care sunt destinate pentru a produce plante mama Prebaza şi care corespund în totalitate cerinţelor pentru a produce material Prebaza; e) material Prebaza: materialul de înmulţire care:(i) a fost produs conform metodelor general acceptate în vederea menţinerii identităţii, inclusiv a caracteristicilor relevante privind calitatea pomologica, precum şi în vederea prevenirii bolilor;(îi) este destinat producerii de material Baza;(iii) satisface condiţiile aplicabile materialului Prebaza, stabilite prin prezentele reguli şi norme tehnice pentru speciile respective;(iv) în urma unor inspecţii oficiale a fost considerat ca întruneşte condiţiile menţionate mai sus; f) material Baza: materialul de înmulţire care:(i) a fost produs direct sau printr-un număr de etape cunoscut, pe cale vegetativa, din materialul Prebaza, în conformitate cu metodele general acceptate, în vederea menţinerii identităţii soiului, inclusiv a caracteristicilor relevante privind calitatea pomologica şi prevenirea bolilor;(îi) este destinat producţiei de plante mama Certificat;(iii) satisface condiţiile aplicabile pentru materialul Baza, stabilite prin prezentele reguli şi norme tehnice pentru speciile respective;(iv) în urma unor inspecţii oficiale a fost considerat ca întruneşte condiţiile menţionate mai sus; g) material Original: planta mama şi materialul rezultat din aceasta, care:(i) satisfac toate cerinţele de autenticitate, inclusiv caracteristicile pomologice;(îi) sunt destinate producerii de plante mama Autentic;(iii) sunt vizual libere de organismele dăunătoare specificate în prezentele reguli şi norme tehnice, precum şi a celor de carantina fitosanitara;(iv) în urma unor inspecţii oficiale s-a considerat ca întrunesc condiţiile menţionate mai sus; h) material Autentic: planta mama produsă din materialul Original şi materialul rezultat din aceasta, care sunt folosite pentru producerea de material Certificat şi care satisfac prevederile lit. g) pct. (i), (iii) şi (iv); i) material Certificat: materialul de înmulţire şi plantare fructifer care:(i) cuprinde plante mama care au fost obţinute direct din materialul Baza sau care provine din materialul Baza, pe cale vegetativa, printr-un număr de etape cunoscut;(îi) cuprinde materialul rezultat din plantele mama Certificat (sau din plantele mama Autentic), precum şi plantele rezultate din acest material şi care satisface condiţiile aplicabile pentru materialul Certificat, stabilite prin prezentele reguli şi norme tehnice pentru speciile respective;(iii) în urma unei inspecţii oficiale s-a considerat ca întruneşte condiţiile menţionate mai sus; j) material Conformitas Agraria Communitatis - CAC: materialul de înmulţire şi plantare fructifer care satisface condiţiile minime precizate pentru această categorie, stabilite prin prezentele reguli şi norme tehnice pentru speciile respective; k) material "liber de virus" (v.f.): materialul care a fost testat şi găsit liber de infectii, în conformitate cu metodele ştiinţifice recunoscute la nivel internaţional, la care, în urma unei inspecţii a culturii, nu a fost detectat nici un simptom al prezentei unui virus sau a unui organism similar unui virus, care a fost păstrat în condiţii care să garanteze absenta oricărei infectii şi care este considerat liber de orice virus şi agent patogen similar unui virus cunoscut la speciile respective, prezentaţi în anexa nr. 4. Materialul în descendenta pe cale vegetativa şi în linie directa din materialul menţionat mai sus, după un anumit număr de etape, la care, în urma unei inspecţii a culturii, nu a fost detectat nici un simptom al prezentei unui virus sau a unor organisme similare unui virus şi care a fost produs şi păstrat în condiţii care să garanteze absenta oricărei infectii, conform schemelor internaţionale cunoscute, prezentate în anexa nr. 6, va fi considerat, de asemenea, ca liber de virus. Numărul specific de etape este indicat în prezentele reguli şi norme tehnice pentru speciile respective; l) material "testat de virus" (v.t.): materialul care a fost supus unor teste şi considerat liber de infectii, conform metodelor ştiinţifice recunoscute la nivel internaţional, la care, în urma unei inspecţii a culturii, nu a fost detectat nici un un simptom al prezentei unui virus sau a unui organism similar unui virus, care a fost păstrat în condiţii care să garanteze absenta oricărei infectii şi care este considerat liber de anumite virusuri periculoase şi de anumite organisme similare unui virus cunoscut la speciile respective, capabile sa reducă valoarea de utilizare a materialului, prezentate în anexa nr. 4. Materialul în descendenta pe cale vegetativa şi în linie directa din materialul menţionat mai sus, după un anumit număr de etape, la care, în urma unei inspecţii a culturii, nu a fost detectat nici un simptom al prezentei unui virus sau a unor organisme similare unui virus şi care a fost produs şi păstrat în condiţii care să garanteze absenta oricărei infectii, conform schemelor internaţionale cunoscute, prevăzute în anexa nr. 6, va fi considerat, de asemenea, testat de virus. Numărul specific de etape este indicat în prezentele reguli şi norme tehnice pentru speciile respective; m) furnizor: orice persoană fizica sau juridică care desfăşoară profesional cel puţin una dintre următoarele activităţi referitoare la materialul de înmulţire şi plantare fructifer: înmulţirea, producerea, păstrarea şi prelucrarea sau tratarea şi comercializarea; n) comercializarea: cantităţile disponibile sau din stoc, expunerea sau oferta spre vânzare, vânzarea şi/sau livrarea către o altă persoană, sub orice formă, a materialului de înmulţire sau plantare; o) organism oficial responsabil:(i) autoritatea centrala responsabilă cu problemele privind calitatea seminţelor şi materialului săditor, conform Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, este Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;(îi) autorităţile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii naţionale centrale - inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS);(iii) autorităţile specificate mai sus pot, în conformitate cu legislaţia naţionala, sa delege ca sarcinile să fie îndeplinite sub autoritatea şi supravegherea lor de o altă persoană juridică, cu condiţia ca o astfel de persoana sa nu aibă interese personale în luarea deciziilor; p) măsuri oficiale: măsuri luate de organismul oficial responsabil; r) inspecţie oficială: inspecţia efectuată de organismul responsabil; s) document oficial: document scris care atesta ca materialul de înmulţire şi plantare fructifer întruneşte cerinţele prezentelor reguli şi norme tehnice; t) organism de carantina: organism daunator prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România; u) lot: un număr de unităţi dintr-un singur produs, identificabile prin omogenitatea compoziţiei şi a originii sale; v) laborator: entitate publică sau privată care efectuează analize şi stabileşte rezultatele lor corecte, permitand producătorului monitorizarea calităţii producţiei.  +  Capitolul 3 Obligaţiile furnizorilor  +  Articolul 3Furnizorii vor lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli şi norme tehnice în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării materialului de înmulţire şi plantare fructifer.  +  Articolul 4 (1) Furnizorii au obligaţia de a identifica punctele critice ale propriului proces de producţie. (2) Furnizorii producători vor monitoriza permanent, personal sau prin intermediul organismului oficial responsabil ori prin intermediul unui furnizor acreditat, următoarele puncte critice din procesul de producţie: a) originea şi calitatea materialului de înmulţire şi plantare fructifer folosit în procesul de multiplicare; b) semanarea, repicarea, plantarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer; c) îndeplinirea condiţiilor de stare fitosanitara şi în special a celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România; d) planul şi metoda de cultura; e) metodele de înmulţire şi operaţiunile de recoltare; f) ambalarea şi reambalarea, păstrarea sau depozitarea şi transportul materialului de înmulţire şi plantare fructifer; g) administrarea tehnica a fermei sau unităţii. (3) Furnizorii vor elabora şi vor implementa metode de verificare a punctelor critice ale procesului de producţie, prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 5 (1) Furnizorul producător va preleva probe, prin personal propriu acreditat sau prin personal oficial, în scopul analizarii într-un laborator oficial sau acreditat, în vederea verificării respectării prezentelor reguli şi norme tehnice. (2) Furnizorul producător trebuie să se asigure permanent ca prelevarea probelor se face conform metodologiilor şi standardelor în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Furnizorul va inregistra datele şi documentele referitoare la prevederile art. 4 şi 5, în forma scrisă sau în alte forme durabile, va tine evidenta producţiei şi comercializării într-un registru de intrari şi iesiri care să fie la dispoziţia inspectorului ITCSMS sau LCCSMS. Aceste documente şi înregistrări vor fi păstrate cel puţin 3 ani, dar nu mai puţin decât prevăd dispoziţiile ITCSMS sau LCCSMS, în funcţie de particularităţile procesului de producţie. (2) Furnizorii a căror activitate se limitează doar la comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer, produs şi ambalat de alţi furnizori, trebuie să ţină doar evidenta operaţiunilor de cumpărare şi de comercializare a acestui material într-un registru de intrari şi iesiri. (3) Se exceptează de la prevederile art. 4, 5 şi ale alin. (1) şi (2) din prezentul articol micii producători care se limitează la livrarea unor cantităţi mici de material de înmulţire şi plantare fructifer, pe piaţa locală, către consumatori finali neprofesionisti. Micii producători sunt cei care poseda certificat de producător agricol eliberat de organele locale, în care să fie nominalizat produsul material săditor pomicol pentru plantare din producţie proprie.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul trebuie să menţină, personal sau prin intermediul unui responsabil numit de el, legătură cu autoritatea oficială pe probleme privind calitatea şi starea fitosanitara a materialului de înmulţire şi plantare fructifer. (2) Furnizorul trebuie ca la momentele potrivite şi într-o maniera acceptată de autoritatea oficială să efectueze personal sau prin responsabilul prevăzut la alin. (1) ori să asigure efectuarea de către un inspector oficial a examinării materialului de înmulţire şi plantare fructifer. (3) Furnizorul trebuie să asigure în orice moment accesul liber al inspectorilor oficiali în toate sectoarele fermei sau ale laboratorului, acolo unde este cazul, pentru ca aceştia să se asigure ca prevederile prezentelor norme şi reguli tehnice sunt respectate, precum şi pentru prelevarea de probe. (4) Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia inspectorului oficial toate datele, documentele şi informaţiile referitoare la materialul de înmulţire şi plantare fructifer, de care dispune, sau să permită inspectorului să facă investigaţiile pe care le considera necesare. (5) Dacă în urma verificărilor sau a altor informaţii de care dispun furnizorii descoperă prezenta unuia sau mai multor organisme dăunătoare la care se referă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România sau, într-o măsura care să afecteze calitatea materialului, a celor prevăzute în anexa nr. 1, aceştia sunt obligaţi sa informeze autoritatea fitosanitara şi ITCSMS sau LCCSMS şi sa adopte măsurile pe care aceste autorităţi le recomanda sau orice măsură necesară eliminării riscului răspândirii organismelor dăunătoare menţionate. Furnizorii ţin într-un registru evidenta apariţiei organismelor dăunătoare în unităţile lor şi a măsurilor luate pentru prevenirea sau combaterea acestora. (6) Furnizorul trebuie să facă o identificare foarte clara, în camp, în timpul vegetatiei sau la recoltare şi în timpul sortarii, ambalarii şi al păstrării, a materialului de înmulţire şi plantare fructifer. Acesta va elimina toate plantele atipice din punct de vedere al autenticităţii şi calităţii materialului de înmulţire şi plantare fructifer. (7) Furnizorii producători de material de înmulţire vor înfiinţa parcele de control pentru verificarea autenticităţii şi identităţii soiurilor. (8) Furnizorul trebuie să menţină campurile pepinierei într-o stare de întreţinere corespunzătoare şi în special suficient de libere de buruieni. (9) Echipamentul tehnic al furnizorului trebuie să fie astfel încât producţia şi procesarea materialului de înmulţire să se poată realiza într-o maniera adecvată obţinerii unui material de calitate corespunzătoare. (10) Furnizorul trebuie să comercializeze materialul pe loturi, marcat corespunzător, în respectul şi protecţia beneficiarului.  +  Capitolul 4 Cerinţe privind materialul de înmulţire şi plantare fructifer  +  Secţiunea I Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulţire şi plantare fructifer  +  Articolul 8 (1) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să aibă identitate, autenticitate a speciei şi soiului, precum şi puritate varietala a culturii; b) să aibă o stare fitosanitara corespunzătoare cu privire la organismele dăunătoare care diminuează valoarea practica de utilizare a acestuia, în special la cele de carantina, şi la infectiile cu virusuri sau organisme similare acestora; c) solul pe care se înfiinţează o cultura supusă certificării oficiale trebuie să fie liber de nematozi, în special de Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., Trichodorus spp., Xiphinema spp. şi Longidorus spp., acesta analizandu-se în laboratoare acreditate sau oficiale; d) calitatea acestuia sa corespundă cu sistemul de înmulţire aplicat, avându-se în vedere caracteristicile genului, speciei sau soiului, conform condiţiilor minimale stabilite de prezentele reguli şi norme tehnice sau celor stabilite prin contracte. (2) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer trebuie să fie viabil, suficient de dezvoltat, sa nu prezinte semne de vătămare ce reduc calitatea şi valoarea de utilizare a acestuia. (3) În cazul materialului CAC, cel puţin la o inspecţie vizuala trebuie să fie liber de orice organism daunator şi în special de boli virotice sau de orice semne ori simptome ale acestora care deteriorează calitatea sau reduc valoarea de utilizare a materialului de înmulţire pomicol, prevăzute în anexa nr. 1. Orice material CAC care prezintă semne vizibile sau simptome de boli ori organisme dăunătoare în faza de vegetaţie trebuie tratat imediat după apariţia acestora sau, dacă este cazul, trebuie eliminat. Materialul CAC trebuie să fie liber de orice defecte care ar putea deteriora calitatea lui. (4) În cazul materialului citric trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: a) acesta trebuie să rezulte dintr-un material care:(i) a fost verificat şi găsit fără simptome de virusuri, organisme similare virusurilor sau alte boli;(îi) a fost testat individual şi a fost găsit liber de acestea; b) a fost controlat şi găsit efectiv liber de virusuri, organisme similare virusurilor şi boli de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie; c) în caz de altoire: nu a fost altoit pe portaltoi sensibili la viroze. (5) Referirea la "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.) se poate face numai la materialul iniţial, Prebaza, Baza sau Certificat, inmultit conform schemelor prevăzute în anexa nr. 6, cu referire la virusurile şi organismele similare virusurilor prevăzute în anexa nr. 4. La materialul CAC nu se va face nici o referire la "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.)  +  Secţiunea a II-a Condiţii privind lotul de material fructifer  +  Articolul 9 (1) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer trebuie cultivat în parcele separate, bine identificate şi marcate. (2) În timpul recoltarii, condiţionarii, sortarii şi păstrării materialul trebuie ţinut pe loturi separate astfel încât să se evite amestecul sau confuzia cu alt material. (3) Dacă materialul de înmulţire de origini diferite este amestecat, furnizorul trebuie să ţină evidenta asupra compoziţiei lotului şi originii părţilor constituente ale acestuia.  +  Secţiunea a III-a Identificarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer  +  Articolul 10Materialul de înmulţire şi plantare fructifer trebuie să fie bine marcat şi identificat, făcându-se referire la denumirea soiului, speciei sau hibridului interspecific căruia acesta îi aparţine. Dacă, în cazul portaltoilor, materialul nu aparţine unui soi, referirea trebuie facuta la specia sau hibridul interspecific respectiv.  +  Articolul 11 (1) Soiurile la care se referă art. 10 trebuie: a) să fie cunoscute, respectiv protejate conform prevederilor privind protecţia noilor soiuri de plante sau înregistrate oficial. În cazul soiurilor cunoscute trebuie folosită denumirea oficială a soiului. În cazul soiurilor pentru care s-a depus o cerere pentru examinare în vederea înregistrării în regimul drepturilor noilor soiuri sau a înregistrării oficiale, furnizorul trebuie să folosească numele propus de ameliorator sau numele provizoriu propus pentru înregistrarea în Catalogul oficial al soiurilor de plante până când soiurile vor fi admise; b) să fie înscrise în listele ţinute de furnizori, cu descrieri detaliate şi denumiri specifice. Aceste liste vor fi puse la cerere la dispoziţia autorităţii oficiale responsabile. (2) Fiecare soi trebuie să fie descris conform caracterelor şi modului de exprimare stabilite de Comunitatea Europeană sau, unde acestea nu sunt stabilite, în conformitate cu normele UPOV. (3) Soiurile pot fi înregistrate oficial dacă satisfac condiţiile oficiale de aprobare şi au o descriere oficială.  +  Articolul 12 (1) Listele soiurilor ţinute de furnizori vor cuprinde următoarele: a) numele soiului împreună cu sinonimele populare cunoscute, dacă este cazul; b) indicaţii privind sistemul de înmulţire aplicat şi de menţinere a soiului; c) descrierea soiului, cel puţin pe baza caracteristicilor şi a exprimarii lui, conform metodelor internaţionale UPOV sau CE în vigoare; d) dacă este posibil, prin ce diferă acest soi de alte soiuri. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi d) fac listele furnizorilor a căror activitate se limitează la comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer.  +  Secţiunea a IV-a Documentul sau eticheta furnizorului pentru materialul CAC  +  Articolul 13 (1) Acest document este realizat dintr-un material potrivit acestui scop, ce nu a mai fost folosit anterior şi care trebuie tipărit cel puţin în limba română. (2) Documentul trebuie să conţină următoarele informaţii: a) indicarea codului statului, respectiv "Calitate România"; b) indicarea autorităţii oficiale sau a codului distinct al acesteia: INCS - ITCSMS sau LCCSMS; c) numărul de înregistrare sau de acreditare; d) numele furnizorului; e) numărul individual inseriat sau numărul legăturii (ambalajului); sau f) numărul de referinţa al lotului; g) denumirea comuna şi denumirea botanica a speciei; h) denumirea soiului; în cazul portaltoiului, denumirea varietatii sau denumirea acestuia; i) cantitatea; j) categoria CAC; k) data eliberării documentului furnizorului; l) în cazul importurilor se va menţiona numele tarii de producţie a materialului. (3) Pasaportul fitosanitar poate înlocui eticheta furnizorului, cu precizarea, în plus, a prevederilor alin. (2) lit. a), b), h) şi j).  +  Capitolul 5 Supravegherea şi monitorizarea furnizorilor  +  Secţiunea I Supravegherea şi monitorizarea furnizorilor de către autoritatea oficială  +  Articolul 14 (1) Autoritatea oficială va supraveghea şi va monitoriza furnizorii şi unităţile lor, altele decât cele a căror activitate se limitează la plasarea pe piaţa pentru comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer, în cazurile în care controalele sunt efectuate de furnizorul însuşi sau de un furnizor acreditat pentru materialul CAC. (2) Supravegherea şi monitorizarea furnizorilor, a laboratoarelor şi dotărilor lor se efectuează de către autoritatea oficială, respectiv ITCSMS şi LCCSMS. (3) Autoritatea oficială trebuie să aibă în orice moment acces liber în toate sectoarele fermei sau ale laboratorului, atunci când este cazul, pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor prezentelor reguli şi norme tehnice. (4) Autoritatea oficială efectuează verificări în timpul producerii şi comercializării, prin sondaj, la faţa locului, pentru a garanta aplicarea uniforma a cerinţelor prezentelor reguli şi norme tehnice, în special pentru a verifica dacă furnizorii respecta efectiv cerinţele acestora. (5) Dacă în urma supravegherii şi monitorizarii se constată că nu au fost respectate cerinţele prezentelor reguli şi norme tehnice, autoritatea oficială va lua măsurile cele mai adecvate şi va respinge de la comercializare materialul respectiv. (6) Autoritatea oficială verifica dacă furnizorii efectuează ei înşişi sau prin intermediul autorităţii oficiale controale bazate pe următoarele principii: a) identificarea punctelor critice în procesul de producţie pe baza metodelor de producţie utilizate; b) stabilirea şi implementarea metodelor de monitorizare şi control al punctelor critice:(i) folosirea metodelor existente de verificare pentru fiecare dintre punctele critice;(îi) siguranţa (exactitatea) acestor metode;(iii) modalităţile de producţie, comercializare, inclusiv aspectele administrative;(iv) competenţa personalului furnizorului de a executa controale; c) prelevarea probelor pentru analiza, analiza acestora în laboratoare oficiale sau acreditate şi verificarea corespondentei lor cu condiţiile stabilite în prezentele reguli şi norme tehnice.  +  Articolul 15 (1) Inspectorul oficial va supraveghea şi va monitoriza furnizorul pentru a se asigura dacă: a) se iau probe în diferite faze ale producţiei, la intervalele stabilite de responsabilul oficial, când metodele de producţie au fost stabilite în timpul verificării pentru acreditare; b) probele sunt luate după metode tehnice corecte şi folosind procedee sigure statistic; c) probele sunt luate de personal calificat; şi d) analizele sunt efectuate la un laborator oficial sau acreditat în acest scop; e) furnizorul tine evidenta, în scris sau prin alta modalitate de păstrare durabila, a documentelor sau datelor prevăzute la art. 14 alin. (6) lit. a), b) şi c), precum şi dacă acesta tine evidenta producţiei şi comercializării materialului de înmulţire şi plantare fructifer într-un registru de intrari şi iesiri, disponibile autorităţii oficiale de control, şi ca documentele sunt păstrate cel puţin 3 ani. (2) Inspectorul oficial responsabil va executa regulat, în momentele corespunzătoare, supravegherea şi monitorizarea furnizorilor, a activităţilor şi dotărilor lor, luând în considerare natura specifică a activităţii sau a activităţilor furnizorului. (3) În urma fiecărei inspecţii inspectorul oficial va întocmi un raport de control, în care va consemna rezultatele şi concluziile sale, iar înainte de începerea comercializării, eventual după efectuarea remedierilor necesare, va decide dacă materialul se aproba sau se respinge de la comercializare. (4) După acreditare persoana responsabilă oficială va supraveghea şi va monitoriza furnizorul pentru a se asigura ca acesta continua sa ia în considerare punctele critice menţionate la art. 4 alin. (2).  +  Secţiunea a II-a Reinspecţia  +  Articolul 16 (1) În cazul în care în urma supravegherii şi verificării reiese faptul ca materialul de înmulţire şi plantare fructifer nu întruneşte condiţiile prezentelor reguli şi norme tehnice, inspectorul oficial va anunta imediat furnizorul în scris despre respingerea de la comercializare, printr-un raport de control întocmit cu datele găsite în urma inspecţiei în camp a culturii sau după pregătirea pentru comercializare. Raportul va fi luat la cunoştinţa de conducerea furnizorului. (2) În cazul în care furnizorul nu este de acord cu decizia luată de către inspectorul oficial, acesta poate cere reinspecţia la ITCSMS sau LCCSMS în maximum 5 zile de la data primirii deciziei inspectorului oficial. (3) Inspectorul-şef al ITCSMS sau directorul LCCSMS trebuie, nu mai târziu de 3 zile de când solicitarea reinspectiei a fost primită de către autoritate, să efectueze reinspecţia sau sa trimită furnizorului o nota cu motivele din care să reiasă ca cererea de reinspectie a fost respinsă. După efectuarea reinspectiei conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite furnizorului raportul întocmit în urma reinspectiei.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care furnizorul contesta decizia luată în urma reinspectiei, litigiul se rezolva de INCS pe baza documentelor întocmite sau a verificărilor faptice. INCS poate folosi şi constatările efectuate de alţi specialişti desemnaţi. (2) Litigiile privind calitatea seminţelor se rezolva de LCCSMS sau de alte laboratoare stabilite de INCS. (3) Decizia luată de INCS este definitivă.  +  Secţiunea a III-a Respingerea materialului de înmulţire şi plantare fructifer  +  Articolul 18 (1) Dacă în timpul inspecţiei, reinspectiei sau litigiului se stabileşte ca materialul de înmulţire şi plantare fructifer nu întruneşte condiţiile prezentelor reguli şi norme tehnice, lotul respectiv sau materialul în cauza este respins, autoritatea oficială prezentând furnizorului raportul de control. (2) Materialul de înmulţire şi plantare respins este interzis de la comercializare. (3) În cazul în care furnizorul intenţionează sa distruga materialul respins, acesta trebuie să notifice autorităţii oficiale aceasta intenţie şi modul, data şi ora de execuţie, în timp util. Dacă furnizorul nu intenţionează sa distruga materialul în cauza, trebuie să anunţe imediat autoritatea oficială asupra intenţiilor lui privind modul de utilizare a materialului. (4) Dacă o parte din materialul fructifer prezintă simptome de boli şi organisme dăunătoare sau rani deschise, în timpul producţiei, autoritatea oficială poate dispune eliminarea acelui material sau luarea altor măsuri de eliminare a riscului extinderii infectiei la materialul sanatos. În cazul în care nu s-au luat măsurile prevăzute mai sus, tot materialul va fi respins.  +  Secţiunea a IV-a Contractul şi declaraţia de multiplicare  +  Articolul 19 (1) Producătorul care a încheiat un contract de multiplicare cu un prestator de servicii trebuie să trimită la ITCSMS sau LCCSMS o declaraţie de multiplicare cu prevederile din contractul de multiplicare sau o copie de pe acesta, cat mai curând posibil după încheiere, care să conţină cel puţin următoarele prevederi: a) denumirea speciei, soiului şi a portaltoiului, după caz, şi destinaţia acestuia; b) numele, numărul de înregistrare al furnizorului care încheie contractul pentru producere, înmulţire sau condiţionare; c) numele şi numărul de înregistrare ale multiplicatorului; d) suprafaţa totală, locul şi mărimea parcelelor, mărimea loturilor, condiţiile tehnice de calitate sau, în cazul inmultirii în vitro, numele şi adresa laboratorului unde se realizează înmulţirea în vitro; e) alte condiţii pe care autoritatea oficială le poate cere. (2) Declaraţia de multiplicare prevăzută la alin. (1) va fi transmisă şi în cazul multiplicării fără contract.  +  Capitolul 6 Acreditarea activităţilor unui furnizor  +  Articolul 20 (1) Autoritatea oficială responsabilă va acredita furnizorii după ce a verificat dacă metodele lor de producţie şi administrare îndeplinesc cerinţele prezentelor reguli şi norme tehnice privind activităţile pe care le întreprind. (2) Acreditarea trebuie reînnoită dacă furnizorul se decide să execute alte activităţi decât cele pentru care a fost acreditat. (3) Autoritatea oficială responsabilă va acredita laboratoarele după ce a constatat ca aceste laboratoare, metodele, aparatura şi personalul lor îndeplinesc cerinţele prezentelor reguli şi norme tehnice privind activităţile de testare pe care le efectuează. Acreditarea trebuie reînnoită dacă un laborator se decide să efectueze alte activităţi decât cele pentru care a fost acreditat. (4) Dacă cerinţele prezentelor reguli şi norme tehnice nu sunt respectate, autoritatea oficială responsabilă ia măsurile necesare, ţinând seama de concluziile fiecărui control efectuat şi în mod special ale controalelor la faţa locului, interzicand comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer. (5) Dacă se constată că materialul de înmulţire şi plantare fructifer comercializat de către un furnizor nu îndeplineşte condiţiile prezentelor reguli şi norme tehnice, autoritatea va lua măsuri împotriva acestui furnizor de interzicere a comercializării, de distrugere a materialului, de sancţionare, de retragere temporară sau definitivă a înregistrării ori a acreditării. Măsura luată împotriva furnizorului va fi retrasă când se stabileşte cu o certitudine suficienta ca materialul de înmulţire şi plantare fructifer al acelui furnizor, destinat comercializării, poate îndeplini cerinţele şi condiţiile prezentelor reguli şi norme tehnice. (6) Reguli detaliate pentru acreditarea activităţilor furnizorilor şi pentru supravegherea şi monitorizarea lor pot fi adoptate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Capitolul 7 Certificarea oficială a materialului de înmulţire şi plantare fructifer  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 21 (1) Reglementările ce se regăsesc în prezentul capitol se aplică materialului de înmulţire şi plantare fructifer prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2), din următoarele categorii: Candidat, Prebaza, Baza şi Certificat. (2) Materialul Candidat, Prebaza, Baza şi Certificat nu poate fi certificat decât dacă aparţine unui soi din genurile şi speciile enumerate la art. 1, descris oficial fie pentru protecţia noilor soiuri, fie pentru alt gen de înregistrare oficială. (3) Materialul de înmulţire şi plantare din alte genuri, specii sau hibrizii acestora decât cei prevăzuţi la alin. (1) poate fi certificat după reguli şi norme interne şi pentru producţia şi comercializarea interna, în condiţii similare cu cele din prezentul capitol, dacă soiul este descris oficial conform alin. (2).  +  Secţiunea a II-a Cerinţe cu privire la managementul şi obligaţiile furnizorului  +  Articolul 22 (1) Furnizorul trebuie să ţină înregistrări detaliate cu privire la: a) amplasarea plantelor mama şi a spaţiilor campurilor de pepiniera, evidenta componentei campurilor şi schita amplasarii; b) toate datele referitoare la verificări, teste şi alte acţiuni privind cantităţile şi calitatea materialului supus certificării; c) date privind cantităţile de material pe specii, soiuri, loturi, categorii biologice, amplasamente, spaţii şi condiţii de păstrare, cu privire la recoltare, cantităţile recoltate şi păstrate şi data sfarsitului păstrării; d) evidenta livrărilor de material: data, cantitatea, lotul, specia, soiul, categoria biologica şi numele şi adresa beneficiarului (cumpărătorului). (2) Următoarele condiţii trebuie aplicate cu privire la transportul şi păstrarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer: a) transportul materialului de înmulţire şi plantare fructifer, în orice faza, se va face luându-se toate măsurile care să asigure integritatea, identitatea, sănătatea şi calitatea acestora; b) manipularea materialului se face numai când temperaturile sunt pozitive şi se executa rapid, fără ca rădăcinile să fie mult timp expuse la aer; c) spaţiile de păstrare trebuie să fie destinate special acestui scop şi astfel amenajate încât sa protejeze materialul de înmulţire şi plantare fructifer de inghet, uscaciune şi împotriva rozatoarelor; d) loturile de material aflate în spaţii de păstrare trebuie să fie identificate cu etichete vizibile; e) materialul Candidat, Prebaza, Baza sau Certificat nu poate fi ţinut împreună cu materialul CAC în aceleaşi spaţii de păstrare decât separat, astfel încât sa nu existe posibilitatea amestecului sau confuziei.  +  Secţiunea a III-a Prevederi privind culturile de producere a materialului fructifer  +  Articolul 23 (1) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer trebuie amplasat în camp fie în parcele separate pe categorii biologice, fie astfel încât pe un rând să fie un singur soi sau cel puţin la o distanta de 2 m între soiuri sau combinaţie soi/portaltoi. (2) Fiecare rând din fiecare soi trebuie foarte bine identificat printr-o eticheta clara prinsă de prima şi de ultima planta sau printr-o alta metoda acceptată de inspectorul oficial, astfel încât cultura să fie bine identificata. (3) În cazul plantelor crescute în ghivece sau containere, plantele şi lotul trebuie etichetate astfel încât să se prevină amestecul sau confuzia plantelor, loturilor ori soiurilor. (4) În cazul în care se identifica material atipic , acesta trebuie eliminat sau, dacă acesta aparţine altei varietati, să fie marcat clar şi vizibil cu o eticheta. (5) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer trebuie să fie sanatos, viabil, bine dezvoltat şi maturat.  +  Secţiunea a IV-a Inspecţia în camp  +  Articolul 24 (1) Culturile vor fi inspectate ori de câte ori inspectorul oficial considera ca este necesar pentru o identificare şi certificare cat mai corecte. (2) Inspectorul oficial va inspecta culturile urmărind autenticitatea, identitatea, puritatea varietala, starea fitosanitara şi calitatea materialului de înmulţire şi plantare fructifer. (3) Atunci când materialul nu corespunde prezentelor reguli şi norme tehnice, inspectorul va respinge materialul în cauza dacă nu mai pot fi luate alte măsuri prin care materialul sa satisfacă cerinţele necesare certificării.  +  Secţiunea a V-a Certificarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer din punct de vedere al autenticităţii  +  Articolul 25 (1) Materialul de înmulţire fructifer constituit din plante mama şi materialul rezultat din acestea pot fi încadrate de către ITCSMS şi LCCSMS la categoria Original, dacă: a) sunt cultivate în parcele separate pentru acest scop sau sunt identificate ca plante stabilite individual; b) sunt suficient de sanatoase şi în special vizual libere de organismele dăunătoare indicate în anexa nr. 1 şi în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, precum şi dacă sunt luate toate măsurile pentru prevenirea acestora; c) sunt verificate din punct de vedere al identităţii şi sunt găsite ca absolut autentice soiului conform descrierii oficiale; d) provin direct din plantele mama categoria Original. (2) Plantele mama derivate din materialul de înmulţire Original sunt clasificate ca material Autentic, dacă: a) sunt înmulţite direct sau în cel mult o etapa intermediara din materialul Original; b) sunt înmulţite astfel încât se cunoaşte clar provenienţă individuală, în parcele separate de orice material de alta provenienţă; c) sunt suficient de sanatoase şi în special vizual libere de organismele dăunătoare indicate în anexa nr. 1 şi în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, precum şi dacă sunt luate toate măsurile pentru prevenirea acestora; d) corespund în totalitate din punct de vedere al autenticităţii soiului şi al puritatii varietale, în urma inspecţiei oficiale; e) provin direct din plantele mama Autentic. (3) Materialul de plantare fructifer rezultat din materialul prevăzut la alin. (2) lit. e), care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 32 alin. (1), va fi încadrat la categoria Certificat Autentic.  +  Secţiunea a VI-a Certificarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer din punct de vedere virotic  +  Articolul 26 (1) Materialul iniţial (planta sau plantele mama Candidat) este materialul de înmulţire care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este verificat din punct de vedere al identităţii şi calităţilor pomologice de către furnizor în parcele de verificare; b) materialul Candidat din care urmează să se producă material şi plante din categoriile "liber de virus" sau "testat de virus" trebuie testat şi găsit liber de cel puţin toate virusurile specificate în anexa nr. 4, sub responsabilitatea furnizorului, într-un laborator acreditat sau oficial; c) materialul iniţial testat şi găsit liber de virusurile specificate în anexa nr. 4 şi ţinut liber de organismele dăunătoare specificate în anexa nr. 1 va fi cultivat în spaţii izolate ce protejeaza materialul împotriva vectorilor infectiilor virale, în special împotriva afidelor, în care se afla exclusiv plante iniţiale, cultivate individual în ghivece, containere sau platforme detasate de subsol, într-un mediu (sol) liber de organisme dăunătoare, inclusiv nematozi. (2) Materialul derivat direct din planta mama Candidat constituie materialul de înmulţire Candidat dacă satisface cerinţele prevăzute pentru planta mama Candidat.  +  Articolul 27 (1) Materialul Prebaza, planta mama, clasificat ca "liber de virus" sau "testat de virus", este materialul care îndeplineşte următoarele condiţii: a) a fost produs din materialul Candidat în maximum doua generaţii, conform metodelor general acceptate în vederea menţinerii identităţii, inclusiv a caracteristicilor relevante privind calitatea pomologica; b) este păstrat în spaţii izolate, în condiţii care să prevină infectiile virale, şi este testat anual sau periodic astfel cum este specificat în anexa nr. 4, pentru virusurile din anexa nr. 4, şi va fi clasificat ca "liber de virus" sau "testat de virus"; c) este cultivat individual, detaşat de subsol, în ghivece, containere sau platforme, într-un mediu de înmulţire liber de organisme dăunătoare, inclusiv nematozi; d) este menţinut fără flori; e) este sanatos şi liber de organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. 1. În cazul în care în urma testarii materialul este găsit infectat, planta sau cultura trebuie eliminata de la certificare şi plantele trebuie scoase din acel spaţiu izolat; f) împrejurimile, până la cel puţin 250 m, să fie libere de infectii cu focul bacterian, în măsura în care plantele gazda ale focului bacterian sunt cultivate în acelaşi spaţiu izolat cu materialul Prebaza. (2) Materialul de înmulţire derivat direct din materialul Prebaza planta mama constituie material de înmulţire Prebaza şi dacă satisface condiţiile prevăzute la alin. (1) este clasificat "liber de virus" sau "testat de virus". (3) Materialul Prebaza trebuie supus unui control cu privire la identitatea şi calităţile pomologice ale acestuia, inclusiv în parcela de control. (4) Categoria biologica Prebaza cuprinde: a) plantele de menţinere a soiurilor, seminceri, marcote, pomi, arbuşti fructiferi şi capsun obţinute din materialul amelioratorului (iniţial), după testare şi devirozare; b) materialul biologic de înmulţire rezultat din plantele de menţinere a soiului, precizate mai sus, respectiv samburi şi seminţe, butaşi, marcote, drajoni, ramuri altoi, stoloni; c) material biologic de plantare destinat reinmultirii, rezultat pe cale vegetativa direct sau prin altoire.  +  Articolul 28 (1) Materialul Baza plante mama, clasificat "liber de virus" sau "testat de virus", este materialul care îndeplineşte următoarele condiţii: a) a fost produs direct sau prin maximum o generaţie pe cale vegetativa din materialul Prebaza; b) este produs în locuri (parcele) special amenajate în acest scop, numai cu material Baza marcat clar şi corect. Dacă este produs în spaţii izolate, solul şi mediul de înmulţire trebuie să fie libere de organisme dăunătoare; c) este sanatos şi liber de organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. 1, este găsit liber, vizual, de virusurile şi organismele similare virusurilor specificate în anexa nr. 4 şi este testat periodic pentru virusurilor specificate în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România; d) este menţinut pe cat posibil fără flori; e) împrejurimile, până la cel puţin 250 m, să fie libere de infectii cu focul bacterian, în măsura în care plantele gazda ale focului bacterian sunt cultivate în locul (parcela) în cauza cu materialul Baza; f) atunci când genurile Prunus, Juglans, Rubus, Ribes şi Fragaria sunt cultivate direct în sol şi acesta este găsit, în urma prelevarii şi testarii, liber de nematozii Xiphinema spp. şi Longidorus spp.; g) respecta distanta minima faţă de plantele care nu sunt libere de virus conform prevederilor anexei nr. 4. În cazul în care, în urma testarii, materialul este găsit infectat cu virusurile specificate în anexa nr. 4, planta sau cultura trebuie eliminata de la certificare şi plantele trebuie scoase din spaţiul izolat, din parcela sau lot. (2) Materialul de înmulţire derivat direct din materialul Baza planta mama constituie material de înmulţire Baza, satisface condiţiile prevăzute la alin. (1) şi este clasificat "liber de virus" sau "testat de virus". (3) Materialul Baza trebuie supus unui control cu privire la identitatea şi calităţile pomologice ale acestuia, inclusiv în parcela de control. (4) Categoria biologica Baza cuprinde: a) plantaţiile mama de seminceri, butaşi, marcotiere, drajoniere, ramuri altoi, obţinute din materialul biologic Prebaza; b) materialul biologic de înmulţire rezultat din plantaţiile de mai sus; c) materialul biologic de plantare rezultat pe cale vegetativa sau generativa, destinat plantaţiilor mama din categoria biologica Certificat.  +  Articolul 29 (1) Materialul Certificat plante mama, clasificat "liber de virus" sau "testat de virus", este materialul care îndeplineşte următoarele condiţii: a) a fost obţinut direct din materialul Baza sau care provine din materialul Baza pe cale vegetativa; b) este produs în parcele special amenajate în acest scop numai cu material Certificat, marcat clar şi corect; c) este suficient de sanatos şi liber de organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. 1, este găsit liber, vizual, de virusurile şi organismele similare virusurilor specificate în anexa nr. 4 şi este testat periodic pentru virusurile specificate în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România; d) împrejurimile, până la cel puţin 250 m, să fie libere de infectii cu focul bacterian, în măsura în care plantele gazda ale focului bacterian sunt cultivate în locul (parcela) în cauza cu materialul Certificat; e) atunci când genurile Prunus, Juglans, Rubus, Ribes şi Fragaria sunt cultivate direct în sol şi acesta este găsit, în urma prelevarii şi testarii, liber de nematozii Xiphinema spp. şi Longidorus spp.; f) respecta distanta minima faţă de plantele care nu sunt libere de virus conform prevederilor anexei nr. 4. În cazul în care, în urma testarii, materialul este găsit infectat, planta trebuie eliminata de la certificare, iar plantele invecinate trebuie scoase din acea parte a parcelei sau lotului. (2) Materialul de înmulţire derivat direct din planta mama Certificat constituie material de înmulţire Certificat, satisface condiţiile prevăzute la alin. (1) şi este clasificat "liber de virus" sau "testat de virus". (3) Materialul Certificat trebuie supus unui control cu privire la identitatea şi calităţile pomologice ale acestuia, inclusiv în parcela de control. (4) Categoria biologica Certificat cuprinde: a) plantaţiile mama găsite libere de virusuri sau organisme similare virusurilor în urma retestarii periodice în mod randomizat; b) materialul biologic de înmulţire: seminţe, samburi, butaşi, marcote, ramuri altoi şi puieţi portaltoi, proveniţi din plantaţiile mama menţionate mai sus; c) materialul biologic destinat pentru plantare sau replantare după comercializare, testat cu indicatori lemnosi sau prin metode serologice.  +  Articolul 30Portaltoii vegetativi pot fi încadraţi în categoriile Candidat, Prebaza, Baza sau Certificat, "liber de virus" sau "testat de virus", dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 26-29.  +  Secţiunea a VII-a Condiţii privind portaltoii generativi  +  Articolul 31 (1) Portaltoii generativi sunt eligibili pentru certificare dacă: a) au fost produşi din samburi, seminţe sau plante certificate oficial de către un inspector al ITCSMS sau LCCSMS; b) cultura este uniforma şi are o puritate suficienta a soiului, tipului sau speciei; c) sunt suficient de liberi de bolile şi organismele dăunătoare indicate în anexa nr. 1; d) cultura nu prezintă goluri suspecte datorită afectării de organisme dăunătoare de carantina. (2) Portaltoii generativi certificati pot fi consideraţi "liberi de virus" (v.f.) atunci când: a) în cazul genului Prunus, provin din seminţe certificate ca "testate pentru virusuri transmisibile"; b) în cazul genurilor Malus şi Pyrus, seminţele pot fi considerate "libere de virus" (v.f.); c) plantele mama semincere şi seminţele au fost găsite libere de virusurile care se transmit prin seminţe, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a VIII-a Materialul de plantare Certificat  +  Articolul 32 (1) Materialul de plantare fructifer poate fi încadrat în categoria Certificat de către ITCSMS sau LCCSMS, dacă: a) a fost produs direct din material de înmulţire Certificat sau Autentic - plante mama. Altoirea pe portaltoi generativi necertificati este permisă atunci când în prealabil seminţele au fost testate pentru virusurile transmisibile prin samanta, iar portaltoii au fost inspectati oficial şi gasiti tipici soiului şi liberi de organisme dăunătoare; b) este suficient de sanatos şi liber de organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Materialul de plantare fructifer poate fi considerat "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.) dacă în plus faţă de prevederile alin. (1) satisface următoarele condiţii: a) a fost inmultit dintr-un material de înmulţire certificat ca "liber de virus" sau "testat de virus". b) a fost cultivat separat de un material care nu este "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.), astfel încât să fie prevenita infectia virala.  +  Secţiunea a IX-a Materialul de înmulţire şi plantare de capsun  +  Articolul 33 (1) Materialul de înmulţire şi plantare de capsun poate fi certificat oficial dacă se parcurg următoarele faze succesive: a) selecţia vizuala individuală a uneia sau mai multor plante care să corespundă din punct de vedere al autenticităţii, vigorii, calităţii pomologice a soiului, conform descrierii oficiale, şi al absentei simptomelor de daunatori, plante care constituie plante Candidat; b) selecţia pentru starea virotica a plantelor selectate conform lit. a) prin testarea individuală sau producerea de plante libere de virus prin termoterapie şi/sau meristeme în vitro, urmate de testare virotica pentru virusurile prevăzute în anexa nr. 4 şi organismele dăunătoare prezentate în anexa nr. 5. Plantele cu rezultate negative se transfera într-un spaţiu izolat, iar cele depistate pozitive vor fi eliminate şi distruse sau pot fi supuse tratamentului termic pentru eliminarea infectiei, urmat de retestare virotica, precum şi din punct de vedere al caracteristicilor soiului. Materialul testat negativ este considerat material iniţial Candidat testat, destinat multiplicării; c) plantele iniţiale Candidat testate şi găsite libere de virus vor fi menţinute în condiţii de izolare faţă de orice fel de vectori ai virusurilor sau de alte organisme dăunătoare, în ghivece sau containere. Unii stoloni pot fi reţinuţi pentru a reîncepe înmulţirea din anul următor, în urma testarii individuale, cel puţin pentru Phytophthora fragariae, virusurile care se transmit prin afide şi nematozii foliari. Planta mama se multiplica o singura generaţie, după care se elimina. Rezerva de material iniţial se poate menţine în vitro, dar la scoaterea de la menţinerea în vitro pentru o viitoare multiplicare trebuie verificata autenticitatea soiului pe 5% din numărul de plante mama, dar nu mai mult de 50 de plante lăsate sa fructifice; d) plantele mama Prebaza se pot produce din materialul de înmulţire Candidat liber de virus, prin metoda normală a stolonilor rezultaţi, din materialul iniţial în maximum doua generaţii sau prin metoda în vitro în maximum 10 cicluri. Materialul de înmulţire va fi transferat în ghivece, containere sau în substrat sterilizat, într-un spaţiu izolat de orice fel de vectori ai virusurilor şi de alte organisme dăunătoare (sere, solarii, spaţii acoperite cu plasa cu ochiuri având latura de maximum 0,4 mm). Plantele obţinute prin înmulţirea în vitro trebuie verificate din punct de vedere al autenticităţii, la fiecare etapa de multiplicare, pe 5% din numărul de plante mama, dar nu mai mult de 50 de plante lăsate sa fructifice. Materialul de înmulţire Prebaza va fi testat randomizat pentru Phytophthora fragariae şi nu vor fi utilizate pesticide pentru tratamente fitosanitare cunoscute ca mascheaza simptomele de Phytophthora fragariae sau Verticilium albo-atrum. Orice plante care prezintă simptomele oricăror organisme dăunătoare prevăzute în anexa nr. 5 trebuie eliminate. Pentru nematozii foliari se fac teste. La micropropagarea în vitro stocul de plante-mama se reînnoieşte la cel târziu 2 ani; e) plantele mama Baza sunt stolonii rezultaţi din plantele Prebaza în maximum doua generaţii de multiplicare. Stoloniera se înfiinţează în camp în parcele izolate la cel puţin 50 m de material necertificat de capsun, în cazul în care în zona nu exista Phytophthora fragariae, şi 300 m în cazul prezentei acesteia. Multiplicarea se face în condiţii de reducere la maximum a riscului de afide şi în teren testat şi liber substanţial de nematozii vectori de virusuri. Nu vor fi utilizate pesticide cunoscute ca mascheaza simptomele de Phytophthora fragariae şi Verticilium albo-atrum. Stoloniera se inspecteaza regulat şi trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute în anexa nr. 5. Se vor verifica 5% din numărul de plante mama, dar nu mai mult de 100 de plante mama, în parcele de verificare a autenticităţii soiului. La micropropagarea în vitro stocul de plante mama se reînnoieşte cel târziu la 2 ani; f) stolonierele (plantele mama) din categoria Certificat se înfiinţează cu stoloni proveniţi din stolonierele Baza şi pot fi utilizate pentru producerea stolonilor din categoria Certificat, într-o singura generaţie, destinaţi plantarii în plantaţiile de capsun producătoare de fructe. Stoloniera din categoria Certificat se amplaseaza la o distanta de izolare de minimum 50 m de alte plantaţii de capsun şi care va fi de minimum 300 m dacă în zona se cunoaşte prezenta de Phytophthora fragariae, iar solul trebuie să fie testat şi substanţial liber de nematozii vectori de virusuri. Stoloniera trebuie tratata preventiv împotriva afidelor vectoare de virusuri şi de Meloidogyne hapla, precum şi de celelalte organisme dăunătoare, iar plantele atacate trebuie să fie eliminate astfel încât în timpul inspecţiei sa satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. De asemenea, se vor verifica 10% din numărul de plante-mama, dar nu mai mult de 100 de plante, în parcele de verificare a autenticităţii soiului. De asemenea, plantele trebuie să fie libere de Sphaerotheca alchemillae şi Tetranychus urticae; g) schema de certificare se prezintă în anexa nr. 6 pct. 5 atât pentru multiplicarea normală prin stoloni, cat şi prin micropropagarea în vitro. (2) Certificarea se finalizează la recoltarea şi ambalarea stolonilor, prin etichetarea oficială.  +  Secţiunea a X-a Verificarea calităţii exterioare a materialului de înmulţire şi plantare fructifer  +  Articolul 34 (1) Verificarea calităţii exterioare a materialului de înmulţire şi plantare fructifer se realizează astfel: a) după ce materialul atipic soiului a fost eliminat din cultura sau clar marcat şi scos separat; b) după ce au fost luate toate măsurile împotriva bolilor şi dăunătorilor prevăzuţi în anexa nr. 1, 4 sau 5, după caz; c) dacă materialul, individual, satisface cerinţele de calitate exterioară prevăzute în anexa nr. 3. (2) La verificarea lotului se controlează: a) modul de legare în pachete, uniformitatea şi etichetarea; b) rădăcinile principale, tulpina şi coroana.  +  Secţiunea a XI-a Ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer  +  Articolul 35 (1) Seminţele provenite de la speciile samantoase, după extragerea din fructe şi uscare, se ambaleaza în saculeti sau pungi cu o capacitate de maximum 5 kg fiecare. (2) Samburii proveniţi de la speciile samburoase, dacă fac obiectul comercializării, se ambaleaza în saci din material textil sau din hârtie cu o capacitate de maximum 25 kg fiecare. Se eticheteaza fiecare sac. (3) Stolonii de capsun se ambaleaza în pungi de plastic, fasonati, grupand câte 100 sau 500 de bucăţi în fiecare punga. (4) Materialul săditor se poate lega în pachete, astfel încât să se asigure integritatea pachetelor, şi se eticheteaza fiecare legătură, cu excepţia pomilor altoiti care s-au marcat individual în camp. (5) Pachetele se leagă cu o bandă a autorităţii oficiale sau, în cazul folosirii altui tip de legătură, aceasta va fi prinsă cu un sistem de sigilare oficială.  +  Secţiunea a XII-a Documentele oficiale şi eliberarea acestora  +  Articolul 36 (1) În urma inspecţiei în camp, după ultimul control autoritatea oficială eliberează "Actul de inspecţie în camp", iar după recoltare, sortare şi ambalare pentru comercializare eliberează "Certificatul oficial de calitate", documente ale căror modele sunt prezentate în anexa nr. 7, documente oficiale ce atesta calitatea, categoria biologica şi autenticitatea acestuia. (2) De asemenea, ITCSMS sau LCCSMS poate retrage documentele şi etichetele eliberate, în cazul în care se constată că materialul sau furnizorul în cauza nu mai satisface condiţiile prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice. În cazul în care furnizorul nu este de acord cu decizia luată de autoritate, el poate cere reinspecţia, adresandu-se la ITCSMS sau LCCSMS în decurs de 5 zile de la emiterea deciziei respective. (3) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer certificat oficial nu poate fi comercializat decât dacă este însoţit de etichetele oficiale, iar pentru vânzări angro, şi de un certificat de calitate completat de furnizor cu datele din certificatul eliberat de autoritatea oficială. Eticheta oficială pentru categoriile Prebaza, Baza şi Certificat va cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea autorităţii de certificare - INCS şi a autorităţii teritoriale - ITCSMS sau LCCSMS; b) numărul de referinţa al lotului; c) numărul de ordine al etichetei; d) denumirea şi adresa sau semnul distinctiv ale pepinierei producătoare; e) specia, soiul, portaltoiul sau varietatea; f) categoria biologica şi starea sanitară virotica: "liber de virus" sau "testat de virus"; g) numărul de plante sau cantitatea din ambalaj ori pachet sau "1 bucata" pe eticheta individuală. (4) Certificatul îşi pierde valabilitatea în momentul în care ambalajul s-a desfăcut sau s-a deteriorat ori eticheta oficială a fost deteriorata sau îndepărtată. (5) Eticheta oficială prevăzută la alin. (3) poate constitui şi pasaport fitosanitar, dacă se precizează în mod expres acest lucru pe eticheta, în urma controlului fitosanitar şi prin colaborare cu autoritatea fitosanitara. (6) Dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale financiare faţă de autoritatea oficială, ITCSMS sau LCCSMS va suspenda activităţile referitoare la certificare până la data îndeplinirii acestora.  +  Capitolul 8 Comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer Prebaza, Baza, Certificat şi CAC  +  Articolul 37 (1) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer va fi comercializat numai în loturi identificabile şi omogene şi dacă: a) este considerat material CAC şi este însoţit de un document eliberat de furnizorul acreditat; b) este considerat material Prebaza, Baza, Certificat şi este certificat oficial de către ITCSMS sau LCCSMS în conformitate cu prezentele reguli şi norme tehnice. (2) Comercializarea materialului de înmulţire certificat oficial trebuie facuta cu etichete oficiale aplicate pe pachete sau individual, iar a materialului de plantare fructifer, cu etichete aplicate individual, cu excepţia comercializării direct din camp către un utilizator final. (3) În cazul materialului CAC comercializarea poate fi efectuată numai de producători acreditaţi sau în curs de acreditare şi de distribuitorii intermediari înregistraţi şi cu condiţia ca materialul sa îndeplinească condiţiile formulate pentru materialul CAC. (4) Nu face obiectul prezentelor reguli de comercializare materialul de înmulţire şi plantare fructifer destinat pentru: a) probe sau scopuri ştiinţifice; sau b) munca de selecţie; sau c) măsuri care vizează conservarea diversitatii genetice. (5) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer este comercializat cu o menţiune referitoare la soiul căruia îi aparţine. În cazul portaltoilor, când materialul nu aparţine unui soi, se va face referire la specia sau hibridul interspecific respectiv. (6) Cantităţile angro de material se comercializează însoţite de un certificat de calitate, precum şi de pasaport fitosanitar, dacă este cazul. La comercializarea cu amănuntul eticheta oficială sau eticheta furnizorului atesta calitatea materialului. (7) În cazul unor dificultăţi temporare de aprovizionare cu material de înmulţire şi plantare fructifer, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate adopta măsuri mai puţin severe privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer, fără sa prejudicieze normele metodologice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001. (8) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer care îndeplineşte cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice nu este supus altor restrictii de comercializare în ceea ce priveşte furnizorul, starea fitosanitara, mediul de cultura şi modalităţile de inspecţie, cu excepţia celor prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele reguli şi norme tehnice.  +  Anexa 1
  la reguli şi norme tehnice
  --------------------------
                    Lista organismelor dăunătoare specifice care
                  afectează calitatea materialului săditor pomicol
  ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Genul sau specia │ Organisme dăunătoare specifice │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Citrus aurantifolia │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ (Christum)Swing. │de dezvoltare ││- Citrus Limon L.Burm.L ├─────────────────────────────────────────────────┤│- Citrus paradisi Macf. │- Aleurothrixus floccosus(Mashell) ││- Citrus recticulata Blanco ├─────────────────────────────────────────────────┤│- Citrus sinensis (L.)Osbeck│- Meloidogyne spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Parabemisia myricae (Kuwwana) ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Tylenchulus semipenetrans ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Phytophthora spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în special ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Citrus leaf rugose ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Infectious variegation ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Viroids such as exocortis, cachexia xyloporosis│├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Corylus avellana │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Epidiaspis leperii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Eriophyes avellanae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudaulacaspis pentagona ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Quadraspidiotus perniciosus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Xanthomonas campestris pv. corylina ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Chondrostereum purpureaum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Phyllactinia guttata ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în particular ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Apple mosaic virus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Hazel maculatura lineare MLO │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Cydonia Miller │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││- Pyrus communis L. │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Anarsia lineatella ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Eriosoma lanigerum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- În particular: Epidiaspis leperii, ││ │ Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus ││ │ perniciosus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. syringae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Erwinia amylovora ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Chondrostereum purpureum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Phytophthora spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Rosellinia necatrix ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium sgp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Toate │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Fragaria x ananassa duch │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Aphelenchoides spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Ditylenchus dipsaci ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Tarsonemidae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Phytophthora cactorum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în particular ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Strawberry green petal MLO │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Juglans regia L. │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- În particular: Epidiaspis leperii, ││ │ Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus ││ │ perniciosus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Xanthomonas campestris pv. juglandis ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Chondrostereum purpureum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Phytophthora spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în special ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Cherry leaf roll virus │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Malus Miller │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Anarsia lineatella ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Eriosoma lanigerum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- În particular: Epidiaspis leperii, ││ │ Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus ││ │ perniciosus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. syringae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Erwinia amylovora ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Chondrostereum purpureum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Phytophthora cactorum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Rosellinia necatrix ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Venturia spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Toate │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Olea europea │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Eusophera pinguis ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Meloidogyne spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Saissetia oleae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. savastanoi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium dahliae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Toate │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Pistacia vera │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Toate │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Prunus domestica L. │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││- Prunus salicina │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Aculops fockeui ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Capnodis tenebrionis ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Eriophyes similis ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Meloidogyne spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- În particular: Epidiaspis leperii, ││ │ Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus ││ │ perniciosus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. morsprunorum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. syringae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Chondrostereum purpureum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Rosellinia necatrix ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în particular ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Prune dwarf virus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Prunus necrotic ringspot virus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Plum pox virus │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Prunus armeniaca (L,) │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││- Prunus amygdalus Batsch │de dezvoltare ││- Prunus persica (L.) Batsch├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Anarsia lineatella ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Capnodis tenebrionis ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Meloidogyne spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- În particular: Epidiaspis leperii, ││ │ Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus ││ │ perniciosus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. morsprunorum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. syringae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Chondrostereum purpureum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Rosellinia necatrix ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Taphrina deformans ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în particular ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Prune dwarf virus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Prunus necrotic ringspot virus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Plum pox virus │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Prunus avium L. │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││- Prunus cerasus │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Capnodis tenebrionis ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Meloidogyne spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- În particular: Epidiaspis leperii, ││ │ Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus ││ │ perniciosus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv, morsprunorum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Pseudomonas syringae pv. syringae ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Chondrostereum purpureum ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Rosellinia necatrix ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în special ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Prune dwarf virus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Prunus necrotic ringspot virus │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Ribes │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Aphelenchoides spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Cecidophyopsis ribis ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Nectria galligena ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Rosellinia necatrix ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în special ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Black currant reversion MLO ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Black currant variegation virus │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│- Rubus │Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile ││ │de dezvoltare ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Aceria essigi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Bacterii ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium rhizogenes ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Agrobacterium tumefaciens ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Rhodococcus fascians ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Fungi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Armillariella mellea ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Didymella applanata ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Peronospora rubi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Phytophthora fragariae var. rubi ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Verticillium spp. ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │Virusuri şi organisme similare, în particular ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Raspberry bushy dwarf virus ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │- Raspberry leaf curl virus │└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 2-------la reguli şi norme tehnice--------------------------Reguli privind controlul identităţii şi condiţiile de certificare a materialului de înmulţire fructifer1. În cazul plantaţiilor de seminceri şi al pomilor marcati pentru recoltarea de seminţe şi samburi se efectuează minimum trei inspecţii, dintre care doua până la recoltarea fructelor, ce au drept scop verificarea respectării tehnologiei, sănătăţii şi autenticităţii plantelor semincere. Este necesară efectuarea cel puţin a unei inspecţii în timpul extragerii şi condiţionarii seminţelor şi samburilor pentru a verifica eventualele impurificari sau amestecuri mecanice: puritatea varietala trebuie să fie de 100%.Viabilitatea, facultatea germinativa şi puritatea fizica trebuie să fie satisfăcătoare, specifice speciei sau portaltoiului.Facultatea germinativa se poate determina numai după parcurgerea perioadei de postmaturatie; circulaţia pentru semanatul de toamna are loc pe baza determinării viabilitatii.2. În cazul plantaţiilor-mama producătoare de butaşi, drajoni, marcote, ramuri altoi, stoloniere se vor efectua minimum trei inspecţii ale culturii, prin care se verifica: autenticitatea plantelor şi puritatea varietala care trebuie să fie de 100% (impuritatile se elimina), starea de sănătate, ridicari de probe pentru testarile virotice, prezenta organismelor dăunătoare, provenienţă materialului utilizat la înfiinţare.În stoloniere, în timpul vegetatiei se verifica: amplasarea şi rotatia; cronologic controalele se efectuează înainte de emiterea stolonilor, la inflorit şi după formarea stolonilor; acestea nu trebuie să prezinte plante virozate, cu atac de paianjeni sau afide.La categoria Certificat puritatea varietala trebuie să fie de minimum 99%; stoloniera se desfiinţează după primul ciclu de producţie.Modul de recoltare, sortare, fasonare şi de formare a loturilor se verifica înainte de certificare.3. În cazul şcolilor de puieţi şi în campurile de fortificare a plantelor pe rădăcini proprii se efectuează minimum trei inspecţii prin care se verifica provenienţă seminţelor (samburilor), identitatea şi puritatea care trebuie să fie de 100% (impuritatile se elimina), prezenta organismelor dăunătoare.4. Spaţiile de înrădăcinare se inspecteaza cel puţin de doua ori, verificandu-se provenienţă materialului utilizat, autenticitatea şi absenta organismelor dăunătoare.5. În cazul campurilor de formare (câmpul I şi câmpul II) se efectuează minimum trei inspecţii în timpul vegetatiei, prin care se verifica autenticitatea şi puritatea (impuritatile se elimina), starea de sănătate, testarile pentru viroze, provenienţă materialului utilizat pentru înfiinţarea câmpului I şi a ramurilor altoi, marcarea speciilor şi randurilor pe parcele şi înscrierea acestora în registrul pepinierei.În timpul scoaterii (recoltarii) materialului din câmpul II se verifica aspectele legate de etichetare, calitatea şi sănătatea sistemului radicular şi de depozitare a pomilor (stratificare); o dată cu ultima inspecţie se eliberează şi certificatele corespunzătoare categoriei în care a fost încadrat materialul.Materialul care nu se recolteaza sau nu se pregăteşte pentru comercializare va fi certificat provizoriu cu act de inspecţie în camp, iar în anul următor va fi recertificat.  +  Anexa 3-------la reguli şi norme tehnice--------------------------Reguli detaliate privind verificarea calităţii exterioare la materialul de înmulţire şi plantare fructifer1. În general, la orice categorie de material săditor se verifica vizual şi prin apasare cu unghia turgescenta tesuturilor (prin apasare să apară putina seva), culoarea lor normală, iar la plantele cu frunze, integritatea frunzelor, culoarea specifică şi turgescenta acestora (sa nu fie ofilite). La plantele care se valorifica cu balot de pământ se pune accentul pe integritatea balotului de pământ şi a sistemului radicular.2. Pentru verificarea calităţii exterioare la materialul de înmulţire şi plantare fructifer se iau la întâmplare din diferite părţi ale lotului câte o proba formată din 5 pachete la pomi sau din 50 de bucăţi şi câte 3 pachete la puieţi, marcote sau butaşi sau minimum 100 de bucăţi. Dacă la prima verificare rezultatele nu corespund prevederilor legale, se repeta verificarea lotului. Dacă nici la a doua proba rezultatele nu corespund, lotul se respinge şi se verifica din nou după sortare. La puieţi, marcote şi butaşi, dacă materialul necorespunzător depăşeşte 5%, lotul se retrimite pentru resortare.3. Se examinează vizual aspectul radacinilor şi tulpinii la exemplarele din fiecare proba. Rădăcinile se examinează scurtandu-se la 20-25 cm, apoi prin secţiuni oblice făcute la vârf şi la jumătate, secţiunile trebuind să aibă culoarea alba sidefie. Culoarea bruna opaca indica un sistem radicular depreciat din cauza inghetului sau deshidratarii. În acest caz, dacă fenomenul nu este general, se reclaseaza. În situaţia în care fenomenul este general, lotul se respinge şi se controlează alt lot pentru a lua măsuri definitive.4. Rădăcinile principale în număr de 3 la pomii altoiti pe portaltoi vegetativi trebuie să aibă un aspect caracteristic speciei de portaltoi, să fie bine dezvoltate, dispuse uniform imprejurul bazei portaltoiului, nedeshidratate, fără rani şi fără pete brune pe secţiunea oblica. Lungimea radacinilor principale la pomii altoiti pe portaltoi generativi şi pe rădăcini proprii se măsoară de la insertie spre vârf şi trebuie să aibă minimum 25 cm. La pomii altoiti pe portaltoi vegetativi nu se apreciază lungimea radacinilor. Acestea trebuie să fie dispuse de jur-imprejurul butasului sau marcotei plantate iniţial.5. Vătămări ale scoartei sunt considerate cele nevindecate, cu tesuturi necrozate până la adâncimea de 1-2 mm sub scoarta. Dacă pomii prezintă vătămări, aceştia se reclaseaza, iar dacă fenomenul este generalizat, tot materialul se respinge.6. Lungimea părţii aeriene se măsoară astfel: a) la materialul altoit sau pe rădăcini proprii, fără coroana (vergi), distanta dintre colet sau punct de altoire şi vârf; b) la materialul cu coroana, distanta cuprinsă între colet şi prima ramura din coroana. Se are în vedere ca trunchiul sa corespundă ca lungime categoriei de material săditor, soiului şi portaltoiului utilizat. La pomii altoiti cu intermediar se măsoară distanta dintre cele doua puncte de altoire, când trunchiul este format din intermediar, şi dintre primul punct de altoire şi prima ramura din coroana (la pomii cu coroana) şi dintre primul punct de altoire şi vârf (la vergi), când trunchiul este format din intermediar şi soi.7. Grosimea se verifica cu sublerul la 50 cm deasupra punctului de altoire la vergi, la 10 cm sub prima ramura a coroanei la pomii cu coroana, la colet la puieţi şi la 18 cm de la baza la marcote şi butaşi.8. Sortarea pomilor altoiti sau a celor pe rădăcini proprii, care se livreaza în pachete, se va face după înălţimea altoiului în grupe diferenţiate din 30 în 30 cm, pornindu-se de la înălţimea minima de 80 cm admisă la mar din soiuri de tip pur altoite pe portaltoi de vigoare mica şi de 100 cm în celelalte cazuri. Pot rezultă următoarele grupe de înălţime: 80-110 cm; 110-140 cm; 140-170 cm; 170-200 cm şi peste 200 cm. Pomii altoiti sau pe rădăcini proprii sub 80 cm pot fi livraţi numai direct din pepiniera şi numai cu eticheta individuală a furnizorului ca material CAC, la cererea expresă a unui beneficiar care nu are dreptul sa recomercializeze astfel de material.9. Portaltoii se grupează în legături, după diametru. Se pot certifica portaltoi cu diametrul minim recomandat de 3 mm şi maxim de 15 mm, clasaţi pe calibre din 2 în 2 mm.10. Lotul de seminţe, pentru a fi certificat, trebuie să nu prezinte mucegai, vătămări mecanice, infestari cu insecte, miros de fermentaţie alcoolică, iar proprietăţile organoleptice ale samburilor şi seminţelor, referitoare la aspectul exterior, mirosul, gustul, culoarea tegumentului şi a cotiledoanelor trebuie să fie caracteristice speciei, soiului sau tipului.  +  Anexa 4-------la reguli şi norme tehnice--------------------------Reguli detaliate privind testele virotice şi pentru alte organisme dăunătoare la materialul de înmulţire fructifer1. Materialul de înmulţire şi plantare fructifer din genurile: Malus, Pyrus, Cydonia, Prunus, Juglans, Corylus, Fragaria, Ribes, Rubus şi Vaccinium pot fi certificate ca "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.), dacă cerinţele de mai jos sunt satisfacute.Clasificarea ca "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.) poate fi acordată dacă în urma testarii individuale a plantelor materialului iniţial Candidat sau Prebaza în laboratoare acreditate, precum şi a inspecţiilor oficiale vizuale şi a testarii oficiale randomizate a plantelor mama şi materialului rezultat din acestea din categoriile Prebaza, Baza şi Certificat următoarele virusuri nu au fost găsite:Malus:Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Apple stem-grooving capillovirus - v.f.; v.t.Apple stem-pitting foveavirus - v.f.; v.t.Apple proliferation phytoplasma - v.f.; v.t.Chat fruit - v.f.Green crinkle - v.f.Bumpy fruit of Ben Davis - v.f.Horseshoe wound - v.f.Rough skin - v.f.Star crack - v.f.Ring spot - v.f.Russet ring - v.f.; v.t.Rubbery wood - v.f.Flat limb - v.f.Russet wart - v.f.Spy epinasty and decline - v.f.; v.t.Platycarpa scaly bark - v.f.; v.t.Pyrus şi Cydonia:Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.Apple stem-grooving capillovirus - v.f.; v.t.Apple stem-pitting foveavirus - v.f.; v.t.Pear decline phytoplasma - v.f.; v.t.Bark split - v.f.Bark necrosis - v.f.Pear blister canker viroid - v.f.Rough bark - v.f.Quince sooty ringspot - v.f.Rubbery wood - v.f.; v.t.Quince yellow blotch - v.f.Pear stony pit - v.f.Vein yellows/red mottle - v.f.; v.t.Prunus amygdalus:Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.Tomato black ring nepovirus - v.f.Prunus domestica, Prunus insititia şi Prunus salicina:Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Myrobalan latent ringspot nepovirus- v.f.Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.Apricot chlorotic leafroll MLO - v.f.; v.t.Prunus avium, Prunus cerasus şi Prunus mahaleb:Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Arabis mosaic nepovirus - v.f.; v.t.Cherry green ring mottle foveavirus- v.f.Cherry leaf roll nepovirus - v.f.; v.t.Cherry mottle leaf trichovirus - v.f.Petunia asteroid mosaic tombusvirus şi Carnation Italian ringspot tombusvirus - v.f.Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.Raspberry ringspot nepovirus - v.f.; v.t.Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.Tomato black ring nepovirus - v.f.; v.t.Little cherry closteroviruses 1 şi 2 - v.f.Necrotic rusty mottle - v.f.Rusty mottle (american şi european) - v.f.Prunus armeniaca:Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.Apricot chlorotic leafroll MLO - v.f.; v.t.Peach asteroid spot- v.f.Prunus persica:Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Cherry green ring mottle foveavirus - v.f.Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.Apricot chlorotic leafroll MLO - v.f.; v.t.Peach latent mosaic pelamoviroid - v.f.; v.t.Peach asteroid spot- v.f.Juglans:Cherry leaf roll nepovirus - v.f.Corylus avellana:Hazel maculatura lineare MLO - v.f.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Fragaria:- virusuri transmise prin afide:Strawberry crinkle rhabdovirus - v.f.Strawberry mild yellow edge - v.f.Strawberry mottle - v.f.Strawberry vein-banding caulimovirus - v.f.- virusuri transmise prin nematozi de frunze:Strawberry green petal MLO - v.f.- virusuri transmise prin nematozi:Arabis mosaic nepovirus - v.f.Raspberry ringspot nepovirus - v.f.Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.Tomato black ring nepovirus - v.f.Ribes:Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.Raspberry ringspot nepovirus - v.f.Arabis mosaic nepovirus - v.f.; v.t.Black currant reversion agent - v.f.Gooseberry vein-banding agent - v.f.Cucumber mosaic cucumovirus - v.f.Rubus:Black raspberry necrosis virus - v.f.Cucumber mosaic cucumovirus - v.f.Raspberry leaf mottle - v.f.Raspberry leafspot - v.f.Raspberry vein chlorosis rhabdovirus - v.f.Raspberry yellow spot - v.f.Rubus yellow net virus - v.f.Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.Raspberry ringspot nepovirus - v.f.Arabis mosaic nepovirus - v.f.; v.t.Cherry leaf roll nepovirus - v.f.Tomato black ring nepovirus - v.f.; v.t.Raspberry bushy dwarf virus - v.f.; v.t.Rubus slunt MLO - v.f.Vaccinium:Blueberry shoestring virus - v.f.Blueberry stunt phytoplasma - v.f.Blueberry witches╒ broom phytoplasma - v.f.Cranberry false blossom phytoplasma - v.f.Blueberry mosaic agent - v.f.Blueberry red ringspot caulimovirus - v.f.Cranberry ringspot agent - v.f.2. Testele virotice şi testele pentru alte organisme dăunătoare vor fi efectuate în laboratoare acreditate sau recunoscute ori oficiale, prin metode internaţionale stabilite de autorităţile oficiale. Prelevarea de probe pentru aceste teste se face oficial sau sub supraveghere oficială. a) Materialul Prebaza - plante mama - "liber de virus" sau "testat de virus"Materialul Prebaza trebuie să fie testat pentru virusurile specificate în prezenta anexa ori de câte ori se reproduce materialul de menţinere a soiului sau cel puţin o dată la 20 de ani la materialul care se menţine.În plus materialul Prebaza din genul Prunus va fi supus unui test de control, cel puţin anual, pentru virusurile transmise prin afide sau prin polen (necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus).În plus materialul va fi supus unui test de control, cel puţin o dată la 5 ani, pentru virusurile transmise prin nematozi, prin inocularea pe plante erbacee.Materialul "liber de virus" şi "testat de virus" din genul Prunus trebuie cultivat într-un spaţiu izolat, iar pe o raza de cel puţin 250 m nu trebuie să fie prezente plante cu: necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus. Proprietarul acestor plante mama trebuie să monitorizeze continuu aceste plante prin urmărire vizuala şi, atunci când este cazul, prin testare. Plantele infestate trebuie eliminate. Dacă acestea nu sunt eliminate sau eliminarea nu este facuta adecvat, se va dispune intensificarea testelor de control.Proprietarul plantelor mama trebuie să pună la dispoziţia inspectorului rezultatele testelor anuale. b) Materialul Baza - plante mama - "liber de virus" sau "testat de virus"Speciile şi soiurile genului Prunus trebuie testate, cel puţin o dată pe an, pentru plum pox potyvirus şi, de asemenea, în cazul plantelor cu flori, pentru prune dwarf ilarvirus şi prunus necrotic ringspot ilarvirus.În plus materialul va fi supus unui test de control, cel puţin o dată la 5 ani, prin probe luate randomizat, pentru virusurile transmise prin nematozi, prin inocularea pe plante erbacee.Materialul "liber de virus" şi "testat de virus" din genul Prunus trebuie cultivat într-un spaţiu izolat, iar pe o raza de cel puţin 250 m nu trebuie să fie prezente plante cu: necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus. Proprietarul acestor plante mama trebuie să monitorizeze continuu aceste plante prin urmărire vizuala şi, atunci când este cazul, prin testare. Plantele infestate trebuie eliminate. Dacă acestea nu sunt eliminate sau eliminarea nu este facuta adecvat, se va dispune intensificarea testelor de control.Plantele mama din genurile Malus, Pyrus, Cydonia şi Juglans trebuie cultivate în parcele separate, la o distanta minima de 50 m de plantele care nu sunt libere de virus, din acelaşi gen. c) Materialul Certificat - plante mama - "liber de virus" sau "testat de virus"Speciile şi soiurile genului Prunus trebuie testate, cel puţin o dată pe an, prin probe luate randomizat, pentru plum pox potyvirus şi, de asemenea, în cazul plantelor cu flori, pentru prune dwarf ilarvirus şi prunus necrotic ringspot ilarvirus.Materialul din genul Prunus trebuie cultivat într-un spaţiu izolat, iar pe o raza de cel puţin 250 m nu trebuie să fie prezente plante cu: necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus. Proprietarul acestor plante mama trebuie să monitorizeze continuu aceste plante prin urmărire vizuala şi, atunci când este cazul, prin testare. Plantele infestate trebuie eliminate. Dacă acestea nu sunt eliminate sau eliminarea nu este facuta adecvat, se va dispune intensificarea testelor de control.Plantele mama din genurile Malus, Pyrus, Cydonia şi Juglans trebuie cultivate în parcele separate, la o distanta minima de 5 m de plantele care nu sunt libere de virus, din acelaşi gen.  +  Anexa 5-------la reguli şi norme tehnice--------------------------Tolerante admise, la capsun şi arbuşti fructiferi,pentru prezenta organismelor dăunătoare în vederea certificării
             
    Organisme dăunătoare% plante
    CandidatPBBCertificat
    I. Fragaria x ananassa
    Virusurile din Anexa 40002
    Strawberry green petal MLO0001
    Xanthomonas fragariae0000
    Colletotrichum acutatum0000
    Phytophthora cactorum0001
    Phytophthora fragariae var. fragariae0000
    Verticillium dahliae V. albo-atrum0002
    Rhizoctonia fragariae0001
    Chaetosiphon fragaefolii0011
    Tarsonemus fragariae0000,1
    Aphelenchoides spp.0000
    Ditylenchus dipsaci0000
    II. Ribes
    Black currant reversion agent0000,5
    Alte virusuri şi organisme similare00,050,050,2
    Cecidophyopsis ribis00,050,050,1
    Aphelenchoides ritzemabozi (pe muguri)00,050,050,1
    III. Rubus
    Virusuri şi organisme similare00,050,052,0
    Phytophthora root rot symptoms0000
    Crown and leafy galis00,10,11,0
    IV. Vaccinium
    Contarinia vaccinii00,50,50,5
    Armillariella mellea0000
    Exobasidium vaccinii var. vaccinii00,50,51
    Godronia cassandrae00,10,10,5
    Agrobacterium tumefaciens0000
    Toate simptomele de virusuri0000,5
    Plante netipice000,11
   +  Anexa 6-------la reguli şi norme tehnice--------------------------Scheme de certificare la materialul de înmulţire fructifer1.2.3.4.5.6.7.8.NOTĂ: C.T.C.E. Piatra-NeamtSchemele de certificare la materialul de înmulţire fructifer - se găsesc publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, în paginile 21-28.  +  Anexa 7-------la reguli şi norme tehnice--------------------------Documente pentru certificarea oficialăModelele de documente utilizate pentru certificarea oficială sunt prezentate în anexele nr. 7.1-7.4*) care fac parte integrantă din prezenta anexa: a) anexa nr. 7.1: Declaraţie de multiplicare; b) anexa nr. 7.2: Act de inspecţie în camp; c) anexa nr. 7.3: Certificat oficial; d) anexa nr. 7.4: Eticheta oficială.  +  Anexa 7.1
  AGENT ECONOMIC MULTIPLICATOR: Cod înregistrare / Cod acreditare:
  AGRICULTOR MULTIPLICATOR: Cod înregistrare / Cod acreditare:
                      DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE MATERIAL DE ÎNMULŢIRE: [ ] MATERIAL DE PLANTARE: [ ]Amplasarea: ......... Produsul: ......... Câmpul: ............. Specia:┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┐│Nr. │Soi/Portaltoi│Categoria│Suprafaţă│Cantitate│Parcelă│Provenienţă│ Stare ││crt.│ │biologică│ │ │ │ material │virotică │├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┘ Agent economic multiplicator,                               Agricultor multiplicator,─────────────────────────────────────────────────────────────────(se completează de I.T.C.S.M.S.)        INSPECTOR ŞEF,         Tarif control în camp:                       leiSe repartizează pentru control şi                                             Achitat, data:certificareinspector responsabil: ______________Înscriere ADMISĂ/RESPINSĂ                    DATA ÎNREGISTRARE:    Declaraţia va fi însoţită de actele de provenienţă a materialului, de o etichetă din fiecare lot, schița de amplasare (pe verso), contractul de multiplicare, buletinele de testare virus, nematozi și alte analize.   Formular tip Ordin M.A.A.P. nr. .......
   +  Anexa 7.2 ROMÂNIA  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR  INSPECŢIA NAŢIONALA PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR  I.T.C.S.M.S. __________                     ACT DE INSPECŢIE ÎN CAMP NR.:Partida compusă din: .................................................
  Agent economic multiplicator Autorizaţie Nr. Provenienţa sămânţă
  Agricultor multiplicator Autorizaţie Nr. Număr referinţă lot:
  1
  Specia Soiul (hibridul) 2
  3
  Suprafaţa Categ. biol. propusă Categorie biologică
  1
  Parcela: Premergătoare: 2 3
      REZULTATE INSPECŢIE:       Specifice culturii           (detalii):  Proces verbal de control fitosanitar (carantina) nr.:  DECIZIA I.T.C.S.M.S.:    În urma inspecţiei în camp, pe baza constatărilor şi determinarilor efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 și a Regulilor și Normelor tehnice M.A.A.P. nr. ....... cultura este:
  ADMISĂ: ,ha buc RESPINSĂ: ,ha buc,
  ADMISĂ SUB REZERVA: ,ha buc CAUZE:
  ADMISĂ CU DECLASARE: ,ha buc
  CATEGORIA APROBATĂ:
      Ridicat proba verificare        Eliberat la data:Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea             Inspector responsabil,Seminţelor şi Materialului Săditor:Formular tip Ordin M.A.A.P nr. ...........
   +  Anexa 7.3
           ROMÂNIA
     MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
     INSPECŢIA NAŢIONALA PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR
     I.T.C.S.M.S. -----------
                           CERTIFICAT OFICIAL de calitate
    Nr./data :
    Specia: --------------
    Material de înmulţire (pentru plantaţii mama) ------ (produsul) -----------
    Material de plantare (pentru plantaţii de producţie) ------ (produsul) ----
    Agent economic furnizor: Cod înregistrare:
                                               Cod acreditare INCS:
  Pepineră/Amplasament:
  ┌────┬────────────────┬─────────┬───────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┐│Nr. │ Soiul/ │ │ │Categoria│ Starea │Dimensiuni│ Etichete ││crt.│ Portaltoiul │Cantitate│Lot nr.│biologică│virotică│ Lungime/ │nr. de la ...││ │ │ │ │ │ │ grosime │ la ... │├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤├────┼────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤└────┴────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┘    Mod de ambalare:   Mod de etichetare:   Materialul menţionat în acest certificat a fost produs în conformitate   cu prevederile Legii nr. 266/2002 şi a fost controlat şi certificat   conform cu Regulile şi Normele tehnice prevăzute în Ordinul MAAP nr. ....   şi s-a constatat ca satisface prevederile acestor norme, inclusiv   ambalarea şi etichetarea, de către I.T.C.S.M.S. (L.C.C.S.M.S.) -------                                            INSPECTOR ŞEF,                                      (semnatura şi ştampila)
   +  Anexa 7.4
                            Eticheta oficială
  ROMÂNIA M.A.A.P. I.N.C.S. Certificat calitate Ordin M.A.A.P. nr.: I.N.C.S. I.T.C.S.M.S........ Producător:...... Specia: Soiul: Portaltoi: Nr. lot: Categoria: Stare virotica:
  Eliberat pt. nr. buc. Serie/Nr.:
    Culori: Material de înmulţire: Original şi Original autentic - alba
                                   Candidat - alba
                                   Prebaza - alba
                                   Baza - alba
    Material de plantare: Certificat - albastra
    Pe eticheta se specifică, după caz:
    ● autentic
    ● liber de virus
    ● testat de virus
  --------------