HOTĂRÎRE Nr. 312 din 1 aprilie 1975privind criteriile de stabilire a preţurilor de achiziţie a bunurilor din patrimoniul cultural naţional
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 36 din 10 aprilie 1975     +  Articolul 1Preţurile de achiziţie a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural naţional se stabilesc de către Comisia Centrala de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional, pentru fiecare bun în parte, în raport cu valoarea artistică, istorica sau de document al naturii şi ţinînd seama de preţurile stabilite cu prilejul achiziţiei de bunuri similare de către muzee, precum şi de cele practicate în unităţile de comerţ cu bunurile artistice, anticariat, consignaţie pentru bunuri comparabile sau de tarifele aprobate prin legea dreptului de autor.În acelaşi mod se stabilesc şi despăgubirile corespunzătoare pentru bunurile din patrimoniul cultural naţional care trec în proprietatea statului, conform prevederilor Legii nr. 63/1974 a ocrotirii patrimoniului cultural naţional.  +  Articolul 2Preţul de achiziţie a bunurilor care fac parte atît din patrimoniul cultural naţional cît şi din Fondul Arhivistic Naţional se stabileşte de către Comisia centrala de evaluare şi comisiile din cadrul filialelor Arhivelor Statului, pe baza criteriilor prevăzute în art. 1------------------