HOTĂRÎRE Nr. 311 din 1 aprilie 1975privind criteriile de stabilire a valorilor nominale ale bunurilor din patrimoniul cultural naţional
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 36 din 10 aprilie 1975     +  Articolul 1Valoarea nominală a bunurilor din patrimoniul cultural naţional se stabileşte de către Comisia Centrala de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional, pentru fiecare bun în parte, în funcţie de locul pe care îl ocupa în ierarhia de valori culturale, apreciat după următoarele criterii: a) valoarea artistică, de mărturie cultural-istorica sau de document al naturii; b) vechimea, clasificarea tipologica şi cronologică; c) frecventa în cadrul patrimoniului cultural naţional şi universal; d) originea - autor, şcoala, atelier - şi provenienţă, împrejurările istorice remarcabile în care a fost produs; e) starea de conservare, precum şi de cotarea pe piaţa internationala a valorii bunurilor de cultura.  +  Articolul 2Bunurile din patrimoniul cultural naţional se reevalueaza periodic, potrivit normelor legale, precum şi în cazuri de transmiteri temporare sau definitive între unităţi deţinătoare, de asigurare în vederea transportului internaţional, expertize, restaurari.  +  Articolul 3Valoarea nominală a bunurilor care fac parte atît din patrimoniul cultural naţional cît şi din Fondul Arhivistic Naţional se stabileşte de către Comisia centrala de evaluare şi comisiile din cadrul filialelor Arhivelor Statului, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 1.-----------------------