ORDIN nr. 259 din 24 septembrie 2002privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 30 octombrie 2002    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 180/2002 privind înfiinţarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor",având în vedere prevederile art. 65 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Introducerea pe piaţa şi comercializarea echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii se fac în baza autorizaţiei de tip sau a acordului de procurare din import.  +  Articolul 2Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei deleagă Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei sa elibereze autorizaţii de tip şi acorduri de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii.  +  Articolul 3Se aprobă Procedura de eliberare a autorizaţiilor de tip şi a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi a Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei.Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaBucureşti, 24 septembrie 2002.Nr. 259.  +  AnexăPROCEDURA 24/09/2002