LEGE nr. 577 din 23 octombrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87 din 20 iunie 2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 23 octombrie 2002.Nr. 577.------------