ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 17 octombrie 2002pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale, între 0,5% şi 5%, la tarifele practicate de unităţile hoteliere pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 17 octombrie 2002.Nr. 138.────────────────