HOTĂRÂRE nr. 475 din 20 aprilie 1960privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în sectorul minelor de minereuri radioactive din cadrul Departamentului Minelor Neferoase M.A.I.
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Nepublicat