DECRET nr. 32 din 21 februarie 1981privind modul de calculare a pensiilor după 1 ianuarie 1981 pentru persoanele a căror retributie a fost majorată în cincinalul 1976-1980
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Nepublicat