LEGE Nr. 13 din 17 martie 1994privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 18 martie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În completarea surselor de finanţare a lucrărilor de dezvoltare şi modernizare a drumurilor naţionale şi locale se constituie Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice.  +  Articolul 2Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice se formează, pe seama încasărilor realizate de producători şi importatori, din vânzarea carburantilor auto livraţi la intern indiferent de forma de plată.  +  Articolul 3Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice se calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra: a) preţului cu ridicată negociat, exclusiv accizele, pentru cantităţile de carburanţi auto livraţi de producătorii din ţara şi destinaţi consumului intern; b) valorii în vama, stabilită, potrivit legii, pentru carburanţii auto importaţi. Obligaţia calculării şi varsarii acestei cote în contul Ministerului Transporturilor revine producătorilor, indiferent de forma de organizare şi de titularul dreptului de proprietate, pentru produsele destinate consumului intern şi importatorilor pentru produsele importate.  +  Articolul 4Din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice 60% se va folosi pentru finanţarea drumurilor naţionale, iar 40% pentru finanţarea drumurilor locale. Din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice se vor putea efectua următoarele categorii de cheltuieli: a) lucrări de investiţii reprezentind tronsoane noi de drumuri naţionale sau locale ale judeţelor şi ale municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de reparaţii şi modernizări; b) studii şi lucrări de proiectare privind extinderea şi modernizarea reţelei de drumuri.  +  Articolul 5Gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice se efectuează de către Ministerul Transporturilor prin Administraţia Naţionala a Drumurilor din România, în condiţiile Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice.  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor, prin Administraţia Naţionala a Drumurilor din România, va stabili, de comun acord cu consiliile judeţene, al municipiului Bucureşti sau consiliile locale, tronsoanele de drumuri locale, care se vor finanta pe seama cotei de 40% din veniturile fondului special. Lucrările finanţate din fondul special pot fi executate de unităţile de specialitate ale Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România sau de cele din coordonarea consiliilor judeţene, al municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale, după caz, precum şi de agenţi economici specializaţi, pe bază de contracte de prestări de servicii licitate în condiţiile legii.  +  Articolul 7Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.  +  Articolul 8Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor emite instrucţiuni cu privire la modul de încasare a veniturilor şi de alocare a sumelor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, de evidenţiere şi de raportare a acestui fond.  +  Articolul 9Plata sumei datorate la Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice se face de către agenţii economici, lunar, până la data de 25 a lunii următoare. Neplata la termenul stabilit atrage o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere. Controlul asupra calculului sumei datorate se face de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUIDORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE----------------