ORDIN nr. 745 din 30 august 2002privind stabilirea aglomerarilor şi clasificarea aglomerarilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 9 octombrie 2002    În temeiul prevederilor:- art. 4 lit. f), art. 43 lit. a) şi art. 65 lit. d) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91/2002;- art. 18 alin. 1 şi art. 51^2 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 655/2001;- art. 2 pct. 2, art. 3 pct. II lit. h) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte: a) aglomerarile de pe teritoriul României, în scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului în cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului; b) criteriile de clasificare a aglomerarilor şi zonelor pentru evaluarea şi gestionarea calităţii aerului de pe teritoriul României în cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. (2) Aglomerarea reprezintă o zona cu o populaţie al carei număr depăşeşte 250.000 de locuitori sau o zona în care numărul populaţiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populaţiei pe kmp justifica necesitatea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător. (3) Zona reprezintă o suprafaţa în interiorul tarii, ale carei limite sunt precizate în mod convenţional în scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului, aprobată de Guvern.  +  Articolul 2 (1) Aglomerarile de pe teritoriul României sunt următoarele: a) municipiul Bucureşti, inclusiv comunele Magurele, Bragadiru, Jilava, Popesti-Leordeni, Glina, Pantelimon, Dobroesti, Voluntari, Afumati, Otopeni, Mogosoaia, Chitila şi Chiajna; b) municipiul Ploiesti, inclusiv oraşul Valea Calugareasca, comunele Brazi, Barcanesti, Berceni, Blejoi şi Paulesti; c) municipiul Pitesti, inclusiv oraşul Topoloveni, comunele Bascov, Maracineni, Stefanesti, Calinesti, Leordeni, Cateasca, Oarja, Bradu, Albota şi Budeasa; d) municipiul Constanta, inclusiv Mamaia şi Palazu Mare, oraşul Navodari şi Mamaia-Sat, oraşul Eforie (Eforie Nord şi Eforie Sud), comuna Tuzla, comuna Costinesti şi satul Schitu, şi municipiul Mangalia (şi staţiunile Neptun-Olimp, Jupiter-Cap Aurora, Venus şi Saturn); e) municipiul Craiova, inclusiv comuna Isalnita; f) municipiile Brăila şi Galaţi, inclusiv comunele Sendreni, Smardan, Chiscani, Tichilesti, Vădeni şi Tudor Vladimirescu; g) municipiul Iaşi, inclusiv comunele Aroneanu, Rediu, Miroslava, Ciurea, Barnova, Tomesti şi Holboca; h) municipiul Baia Mare, inclusiv oraşul Baia Sprie şi comunele Grosi, Sacalaseni, Recea, Tautii-Magheraus şi Dumbravita; i) municipiul Cluj-Napoca, inclusiv comunele Apahida, Feleacu, Floresti, Baciu şi Gilau; j) municipiul Timişoara, inclusiv comunele Dumbravita, Sanandrei, Ghiroda, Mosnita Noua, Giroc, Sanmihaiu Roman, Sacalaz şi Becicherecu Mic; k) municipiul Braşov, inclusiv municipiul Codlea şi comunele Ghimbav şi Sanpetru. (2) Întinderea geografică a aglomerarilor este data de limitele teritoriale ale localităţilor care formează aglomerarile mai sus menţionate, limite stabilite în baza reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Pe baza evaluării preliminare a calităţii aerului se întocmesc liste cu aglomerari şi zone, după cum urmează: a) lista nr. 1 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limita plus marja de toleranta sau mai mari decât valoarea limita, în caz că nu a fost fixată şi o marja de toleranta; b) lista nr. 2 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limita şi valoarea limita plus marja de toleranta; c) lista nr. 3 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limita; d) lista nr. 4 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor de ozon în aerul înconjurător sunt mai mari decât valorile ţinta; e) lista nr. 5 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor de ozon în aerul înconjurător sunt mai mari decât obiectivele pe termen lung, dar mai mici sau egale cu valorile ţinta; f) lista nr. 6 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor de ozon în aerul înconjurător se încadrează în obiectivele pe termen lung. (2) Lista cu aglomerarile şi zonele prevăzută la alin. (1) lit. c) cuprinde următoarele subliste: a) sublista nr. 3.1 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limita, dar se situeaza între aceasta şi pragul superior de evaluare; b) sublista nr. 3.2 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limita, dar se situeaza între pragul superior de evaluare şi pragul inferior de evaluare; c) sublista nr. 3.3 cuprinde aglomerarile şi zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limita, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare. (3) Listele prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmesc de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti în colaborare cu autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 4 (1) Listele prevăzute la art. 3 se elaborează în termen de 3 luni de la finalizarea evaluării preliminare realizate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare ale dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie [PM(10) şi PM(2,5)], plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător şi se supun aprobării ministrului apelor şi protecţiei mediului. (2) Listele aprobate devin anexe la prezentul ordin şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Listele prevăzute la art. 3 alin. (1) se întocmesc anual. (4) Listele prevăzute la art. 3 alin. (2) se supun revizuirii cel puţin o dată la 5 ani, în funcţie de rezultatele evaluării calităţii aerului. În cazul unor modificări semnificative în activităţile care influenţează concentratiile ambientale ale poluantilor atmosferici, clasificarea se revizuieste la intervale mai scurte de 5 ani. (5) În cadrul listelor se va menţiona distinct şi justificat dacă depăşirea valorii limita pentru un anumit poluant atmosferic într-o anumită zona sau aglomerare s-a datorat unor evenimente naturale sau, pentru PM 10 , antrenarii în aer a particulelor naturale în urma imprastierii de nisip pe şosele în timpul iernii. (6) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor furniza documentaţia justificativă pentru a demonstra ca depăşirea valorii limita s-a datorat evenimentelor menţionate la alin. (4). (7) Prin eveniment natural se înţelege activitatea seismică, activitatea geotermala, incendii în păduri, furtuni sau antrenarea în aer şi/sau transport aerian de particule naturale din regiuni uscate.  +  Articolul 5 (1) În cazul zonelor şi aglomerarilor în care nivelurile unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limita, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului au obligaţia de a informa imediat Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, autorităţile administraţiei publice locale, direcţiile judeţene de sănătate publică şi celelalte autorităţi competente şi iniţiază elaborarea planurilor de acţiune şi a programelor de reducere a nivelurilor poluantilor sub valoarea limita. (2) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor coopera cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu ceilalţi factori responsabili, inclusiv cu titularii de activităţi, din cadrul aceleiaşi zone sau aglomerari în vederea aplicării planurilor de acţiune pentru reducerea nivelurilor poluantilor sub valoarea limita. (3) În zonele şi aglomerarile în care nivelurile de poluanti nu depăşesc valorile limita autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor lua măsurile necesare pentru a păstra cea mai buna calitate a aerului înconjurător, în concordanta cu dezvoltarea durabila.  +  Articolul 6La propunerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti şi/sau a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, lista aglomerarilor de calitate a aerului din România prevăzute la art. 2 alin. (1) poate fi modificată sau completată prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, la intervale periodice de 5 ani calculati începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statBucureşti, 30 august 2002.Nr. 745.-----------