LEGE nr. 533 din 23 septembrie 2002pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 3 octombrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Veniturile proprii ale instituţiilor sanitare publice, finanţate integral de la bugetul de stat, şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, se constituie ca surse extrabugetare la dispoziţia instituţiei care le realizează şi le utilizează pentru cheltuielile curente, de capital şi tichetele de masa."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 23 septembrie 2002.Nr. 533.-------------