HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 19 septembrie 2002pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni, de modernizare și retehnologizare a exploatarilor miniere Vulcan și Paroseni și a Uzinei de preparatie Coroiesti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 30 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.192/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni, de modernizare și retehnologizare a exploatarilor miniere Vulcan și Paroseni și a Uzinei de preparatie Coroiesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Industriei și Resurselor este autorizat sa contracteze, în scopul finanțării lucrărilor, echipamentelor și utilajelor prevăzute la art. 2, credite externe în valoare de până la 12.819 milioane yeni japonezi și, respectiv, 18 milioane euro.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 19 septembrie 2002.Nr. 1.040.---------------