LEGE nr. 537 din 24 septembrie 2002privind înfiinţarea comunei Dumitrita, judeţul Bistrita-Nasaud
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 27 septembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Dumitrita, judeţul Bistrita-Nasaud, având în componenta satele Dumitrita, Budacu de Sus şi Ragla, care provin din comuna Cetate, judeţul Bistrita-Nasaud. Reşedinţa comunei Dumitrita se stabileşte în satul Dumitrita. (2) Comuna Cetate are în componenta satele Orheiu Bistritei, Petris şi Satu Nou, iar ca reşedinţa satul Satu Nou.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Dumitrita, judeţul Bistrita-Nasaud, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Dumitrita.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Judeţean Bistrita-Nasaud şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Bistrita-Nasaud şi Consiliul Local al Comunei Cetate, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Cetate între comunele prevăzute la art. 1. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Dumitrita vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul judeţului Bistrita-Nasaud. (3) Bugetul comunei Dumitrita pe anul 2002 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Bistrita-Nasaud. (4) Operaţiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cetate şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Dumitrita.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Cetate, judeţul Bistrita-Nasaud, vor funcţiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 24 septembrie 2002.Nr 537.-------------