ORDIN nr. 143 din 1 aprilie 2002pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 143 din 1 aprilie 2002
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Nr. 400 din 20 mai 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 24 septembrie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrul apelor şi protecţiei mediului,în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,vazand referatele de aprobare nr. 153.310 din 19 martie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, şi nr. 125.447 din 15 mai 2002, întocmit de Direcţia protecţia şi conservarea biodiversitatii, arii protejate şi monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi inspectoratele de protecţia mediului judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, precum şi Direcţia protecţia şi conservarea biodiversitatii, arii protejate şi monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului vor controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistrul apelor şiprotecţiei mediului,Petru Lificiu  +  AnexăINSTRUCTIUNI 01/04/2002