RECTIFICARE nr. 383 din 13 iunie 2002
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002    În Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002, se fac următoarele rectificari:- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. b), în loc de: "...mai mic de patru ori decât câştigul mediu brut..." se va citi: "...mai mic decât de patru ori câştigul mediu brut...";- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. c), în loc de: "...mai mic de trei ori decât câştigul mediu brut..." se va citi: "...mai mic decât de trei ori câştigul mediu brut...";- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. d), în loc de: "...mai mic de doua ori decât câştigul mediu brut..." se va citi: "...mai mic decât de doua ori câştigul mediu brut...";- la articolul unic pct. 4, la art. 4 alin. 2 se elimina cuvintele "sau de scutiri";- în anexa nr. 3, la nr. crt. 1 lit. a) se elimina cuvântul "calculat", iar la nr. crt. 6 lit. c), în loc de: "5-100" se va citi: "51-100".--------