HOTĂRÂRE Nr. 8 din 24 februarie 1994pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 25 februarie 1994    În temeiul art. 61 alin. (1) din Constituția României, Camera Deputaților adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Camerei Deputaților prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 28 iunie 1990, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ADRIAN NASTASE
     +  AnexăREGULAMENTULCamerei Deputaților