HOTĂRÂRE nr. 993 din 10 septembrie 2002pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 18 aprilie 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 16 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 63/1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 18 aprilie 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, după cum urmează:1. La articolul II, secţiunea 2.03 va avea următorul cuprins:"Secţiunea 2.03. - Data limita de tragere va fi 31 ianuarie 2004 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului această dată ulterioară."2. La anexa nr. 2. - Descrierea Proiectului -, Partea A - Reabilitarea şcolilor - va avea următorul cuprins:"Partea A - Reabilitarea şcolilorFurnizarea de bunuri, lucrări şi servicii de consultanţa pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a aproximativ 1.200 (o mie doua sute) de şcoli preuniversitare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statBucureşti, 10 septembrie 2002.Nr. 993.-----------