HOTĂRÂRE nr. 949 din 5 septembrie 2002pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 10 septembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Zonele montane sunt acele zone care se caracterizează prin limitarea considerabila a posibilităţilor de utilizare a terenului şi prin creşterea apreciabila a costurilor lucrărilor acestuia, datorate: a) existenţei unor condiţii climatice deosebit de dificile, determinate de altitudini de peste 600 m, al căror efect este scurtarea substantiala a sezonului de vegetaţie; b) prezentei la o altitudine mai joasa, pe cea mai mare parte a terenului agricol, a unor pante de peste 20°, prea abrupte pentru utilizarea de maşini agricole sau care necesita utilizarea unor echipamente costisitoare; sau c) combinatiei factorilor prevăzuţi la lit. a) şi b), acolo unde dezavantajul rezultat din fiecare factor luat separat este mai puţin acut, dar combinarea acestora are ca rezultat un dezavantaj echivalent.  +  Articolul 2 (1) Delimitarea până la nivel de comuna, respectiv sate componente, potrivit criteriilor prevăzute la art. 1, precum şi lista localităţilor urbane şi rurale din zona montană se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor comune ale direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara, oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi ale consiliilor judeţene din judeţele cu zona montană nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Delimitarea zonei montane, aprobată potrivit alin. (1), se consemnează în registrele agricole ale municipiilor, oraşelor sau comunelor situate în zona montană şi se transpune în planurile cadastrale de specialitate, potrivit legii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 949.  +  Anexa 1 LISTAjudeţelor cu zona montană1. Alba2. Arad3. Arges4. Bacau5. Bihor6. Bistrita-Nasaud7. Braşov8. Buzau9. Caraş-Severin10. Cluj11. Covasna12. Dambovita13. Gorj14. Harghita15. Hunedoara16. Maramures17. Mehedinti18. Mures19. Neamt20. Prahova21. Satu Mare22. Salaj23. Sibiu24. Suceava25. Timiş26. Tulcea27. Valcea28. Vrancea-----------