HOTĂRÂRE nr. 886 din 16 august 2002privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 29 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 13 alin. 4 şi ale art. 43 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---------- Notă *) Anexa se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 16 august 2002.Nr. 886.--------