ORDIN nr. 337 din 29 iulie 2002privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 16 august 2002  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,vazand Nota nr. 132.193 din 18 iulie 2002 a Direcţiei generale de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se constituie Comisia de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, denumita în continuare Comisia de lucru, formată din specialişti reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, ai asociaţiilor profesionale, institutelor de cercetare şi societăţilor comerciale de profil, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Comisia de lucru îşi va desfăşura activitatea sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Comisia de lucru are următoarele atribuţii principale: a) elaborarea, analizarea şi supunerea spre aprobare a reglementărilor pentru introducerea şi aplicarea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene; b) iniţierea şi supravegherea de experimente şi testări necesare în vederea introducerii sistemului sus-menţionat; c) analiza rezultatelor testarilor şi stabilirea nivelului de referinţa pentru elaborarea grilei de preţuri.  +  Articolul 3Direcţia generală de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor şi Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2002.Nr. 337.  +  Anexă                                COMPONENTA    Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor    în corelatie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislaţia                              Uniunii Europene
         
    Specificaţie numele şi prenumeleLocul de muncă
      Preşedinte:  
    1.Neaţă GheorgheMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia generală de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor
      Secretar:  
    2.Neagu Monica MarianaMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia generală de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor
      Membri:  
    3.Apostol IonMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
    4.Dincă GabrielaMinisterul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice
    5.Vişan Mihai IulianAsociaţia Română a Cărnii
    6.Stanca TudorPatronatul Cărnii de porc din România
    7.Puşcaş Mihail PetruSocietatea Crescătorilor de Animale din Transilvania, Sibiu
    8.Ernst HarmsSocietatea Crescătorilor de Animale din Transilvania, Sibiu
    9.Zeneci NicolaeSocietatea Comercială "Romsuintest Periş" - S.A.
    10.Bordeanu RodicaAgenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
    11.Oprişor SavianaSocietatea Comercială "Metro" - S.R.L. Bucureşti
    12.Panta GheorgheSocietatea Comercială "Scandia Română" - S.A. Sibiu
    13.Antoci IoanSocietatea Comercială "Suinprod Roman" - S.A.
    14.Pura GrigoreSocietatea Comercială "Agroflip" - S.R.L. Bonţida
    15.Bălan IoanaSocietatea Comercială "Comtim" - S.A. Timişoara
  ───────────────