DECIZIE nr. 78 din 8 august 2002privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 16 august 2002    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,ţinând seama de nevoia de protecţie şi îngrijire specială a copilului, generata de lipsa sa de maturitate fizica şi intelectuală, precum şi de discernamantul redus al acestuia,interesaţi în cel mai înalt grad de creşterea şi educaţia copilului în spiritul valorilor şi idealurilor democratice, proclamate de Carta Naţiunilor Unite şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, constienti de necesitatea pregătirii sale pentru o integrare armonioasă în viaţa socială,ţinând seama, în mod corespunzător, de importanţa traditiilor şi valorilor culturale ale fiecărui popor în protecţia şi dezvoltarea armonioasă a copilului,constienti de necesitatea respectării drepturilor copilului, de faptul ca în toate deciziile care îi privesc pe copii interesele superioare ale acestora trebuie luate în considerare cu prioritate,având în vedere obligaţiile ce revin Consiliului Naţional al Audiovizualului în asigurarea protecţiei minorilor, dar şi faptul ca afectarea dezvoltării fizice, mentale sau morale a minorilor este o problemă de interes public,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. e) şi ale art. 17 alin. (1) lit. d), coroborate cu dispoziţiile art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adopta următoarea decizie:Protecţia drepturilor minorului  +  Articolul 1În sensul prezentei decizii, prin minor se înţelege persoana fizica având vârsta de până la 18 ani.  +  Articolul 2Este interzisă prezentarea în programele de ştiri, emisiuni de dezbateri şi reportaje audiovizuale a minorilor în vârsta de până la 14 ani, în situaţia în care aceştia sunt acuzati de comiterea unei infracţiuni ori sunt victimele infracţiunilor, cu excepţia rapirii, sau au fost supuşi abuzurilor fizice, psihice ori sexuale.  +  Articolul 3Sunt interzise marturiile sau relatarile audiovizuale ale minorilor în vârsta de până la 14 ani, care au asistat la evenimente dramatice petrecute în comunitate sau în familie ori la comiterea unor infracţiuni.  +  Articolul 4Este interzisă prezentarea în cadrul unui program audiovizual a minorilor sub 14 ani în reconstituirea unor evenimente dramatice, în special a celor petrecute în familie, sau în reconstituirea unor infracţiuni.  +  Articolul 5 (1) Minorii cu varste între 14 şi 16 ani, acuzati de comiterea unei infracţiuni, victime ale infracţiunilor sau abuzati fizic, psihic ori sexual, pot participa sau pot fi prezentaţi în programele de ştiri, emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) existenta prealabilă a consimţământului lor; b) existenta prealabilă a consimţământului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în forma scrisă; c) asistarea pe parcursul transmisiei sau înregistrării de către un părinte ori de către reprezentantul legal, respectiv de avocat, în cazul cercetării penale sau al arestării; d) eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lor în cazurile în care minorii sunt victimele unor infracţiuni sau ale abuzurilor fizice, psihice ori sexuale. (2) În cazul minorilor cu varste între 16 şi 18 ani, acuzati de comiterea unei infracţiuni, sunt necesare acordul în scris al acestora şi asistarea de către avocat, în situaţia în care sunt cercetati penal, reţinuţi sau arestaţi. (3) În cazul minorilor cu varste între 16 şi 18 ani, care sunt victime ori martori la comiterea unor infracţiuni sau care au fost abuzati fizic, psihic ori sexual, sunt necesare: a) acordul scris al acestora; b) la solicitarea minorilor, eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lor.  +  Articolul 6Este interzisă, în cadrul programelor de ştiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini care redau: a) minori decedati ca urmare a infracţiunii de omor, a unui accident auto, a unui accident casnic, minori care s-au sinucis; b) minori care au decedat în spital; c) minori în vârsta de până la 14 ani, aflaţi în una dintre următoarele situaţii:- internati în spital pentru intervenţii chirurgicale dificile;- bolnavi de SIDA;- bolnavi incurabili; d) fac excepţie de la prevederile lit. c) intervenţiile chirurgicale cu caracter de excepţie sau în premiera, apelurile umanitare, campaniile cu scop caritabil; e) minori în vârsta de până la 16 ani, acuzati sau reţinuţi pentru practicarea prostituţiei; f) minori în vârsta de până la 16 ani, aflaţi sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice.  +  Articolul 7Este interzisă difuzarea de emisiuni al căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al minorelor în vârsta de până la 16 ani sau expunerea acestora în ipostaze nepotrivite vârstei.  +  Articolul 8Este interzisă difuzarea emisiunilor în care minorii sunt folosiţi de către părinţi, rude, reprezentanţi legali sau avocaţi în scopul de a obţine avantaje personale sau de a influenţa actul de justiţie.  +  Articolul 9Interviurile luate minorilor sub 16 ani trebuie făcute cu grija, astfel încât sa nu fie chestionati pentru a li se smulge păreri asupra problemelor intime de familie sau pentru a li se cere opinii în probleme care depăşesc puterea lor de judecată.  +  Articolul 10Radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate măsurile, astfel încât minorii implicaţi, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune sa nu fie expusi nici unui risc fizic, psihic sau moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.  +  Articolul 11Respectarea prezumţiei de nevinovatie este obligatorie.  +  Articolul 12Este interzisă orice referire peiorativa sau discriminatorie referitoare la originea etnică, naţionalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor.Serviciile de programe şi protecţia minorilor  +  Articolul 13Productiile care nu sunt adecvate minorilor nu vor fi transmise în intervalul orar 6°°-22°°.  +  Articolul 14Toţi radiodifuzorii au obligaţia sa pună la dispoziţie publicului informaţii suficiente, orare de difuzare exacte, recomandări şi avertizari acustice şi vizuale, pentru a permite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai minorilor să facă alegerea potrivita, astfel încât programele vizionate sau ascultate în familie ori numai de către minori sa nu afecteze dezvoltarea fizica, mentala sau morala a acestora; aceleaşi obligaţii sunt valabile şi pentru serviciile de programe destinate exclusiv publicului din România, retransmise de distribuitorii de servicii.  +  Articolul 15Sunt interzise în cadrul emisiunilor destinate minorilor fumatul şi consumul băuturilor alcoolice, trivialitatile, limbajul vulgar, aluziile sexuale, ridiculizarea defectelor fizice şi a handicapurilor.  +  Articolul 16Sunt interzise, în intervalul orar 6°°-22°°, anunţurile promotionale pentru programe care includ scene de violenta, sex, limbaj vulgar sau alte elemente care pot afecta minorii.  +  Articolul 17Este interzisă prezentarea în detaliu, în programele de ştiri, dezbateri sau reportaje audiovizuale, a mijloacelor şi a metodelor de sinucidere.  +  Articolul 18În cadrul tuturor serviciilor de programe difuzate în clar sau codat, lungmetrajele cinematografice, filmele concepute pentru televiziune şi orice alte producţii audiovizuale care pot aduce prejudicii minorilor se difuzează, pe toată durata lor, cu un semn de avertizare situat în zona din dreapta-jos a ecranului.  +  Articolul 19Criteriile în conformitate cu care se apreciază productiile difuzate în serviciile de programe au drept scop stabilirea unor restrictii în programarea difuzării lor şi totodată atenţionarea publicului asupra efectului pe care productiile respective îl pot avea asupra minorilor.  +  Articolul 20Categoriile în care se încadrează productiile sunt următoarele: a) producţii accesibile tuturor categoriilor de public, care se transmit fără restrictii şi fără semne de avertizare; b) producţii care pot fi vizionate de minorii în vârsta de până la 12 ani numai cu acordul părinţilor (violenta moderata, limbaj sau expresii vulgare, nuditate nonsexuala, comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi uşor imitate de copii, consumul de alcool şi fumatul, prezentate ca activităţi plăcuţe, uzul de arme albe şi de arme de foc); c) producţii interzise minorilor sub 12 ani (violenta cu intensitate şi durata medie, scene cu implicaţii sexuale, scene de conflict în familie, acompaniate sau nu de violenţe fizice ori de ameninţări care pot provoca frica şi sentimente de insecuritate, consum de alcool sau de droguri fără evidentierea consecinţelor nefaste ale acestuia, comportamente şi atitudini antisociale ce pot fi imitate cu usurinta, scene de cruzime faţă de oameni sau de animale, uzul nejustificat de arme de foc, scene care sugereaza violul, scene de sinucidere sau de spanzurare, dialoguri cu subiect sexual); d) producţii interzise minorilor sub 16 ani (violenta fizica sau psihică repetată, nuditate integrală, simularea actului sexual, detalii privind tehnicile criminale, divertismentul pe teme sexuale sau în care se foloseşte limbajul violent ori excesiv de trivial, în special cu conotatii sexuale, filme horror sau cu un conţinut substanţial de cruzime ori de sadism, uzul excesiv de arme, consum ostentativ şi repetat de alcool şi droguri, emisiuni de divertisment pe teme de sex, scene de viol, filme erotice); e) producţii interzise minorilor sub 18 ani (filme şi emisiuni pornografice, care prezintă explicit actul sexual, modalităţile de satisfacere a dorintelor sexuale, violenta care încurajează placerile sadice ori consumul de droguri, filmele, altele decât cele pornografice, care în Statele Unite ale Americii şi ţările membre ale Uniunii Europene sunt interzise publicului sub 18 ani).  +  Articolul 21Productiile prevăzute la art. 20 lit. b) nu vor fi difuzate înainte şi imediat după emisiuni destinate copiilor şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, majusculele AP (acord parental) de culoare alba pe fond roşu.  +  Articolul 22Productiile prevăzute la art. 20 lit. c) se difuzează numai după ora 20°° şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 12 de culoare alba pe fond roşu.  +  Articolul 23 (1) Productiile prevăzute la art. 20 lit. d) se difuzează numai după ora 22°° şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 16 de culoare alba pe fond roşu. (2) Filmele erotice vor fi difuzate numai după miezul nopţii şi vor fi însoţite de acelaşi semn de avertizare.  +  Articolul 24 (1) Productiile prevăzute la art. 20 lit. e) se difuzează astfel: a) filmele, altele decât cele pornografice, care în Statele Unite ale Americii şi în ţările membre ale Uniunii Europene sunt interzise publicului sub 18 ani, pot fi difuzate în cadrul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflaţi în jurisdicţia României în intervalul orar 0°°-5°°; b) filmele şi emisiunile cu caracter pornografic, productiile canalelor cu tematica exclusiv sexuală nu vor fi difuzate sau retransmise de radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României; c) productiile menţionate la lit. b) pot face parte din serviciile de programe codate oferite de distribuitorii de servicii în pachete opţionale, numai în intervalul orar 0°°-5°°; d) productiile prevăzute la lit. a) şi b) vor fi difuzate sau retransmise însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 18 de culoare alba pe fond roşu.  +  Articolul 25Difuzarea anunţurilor promotionale pentru productiile prevăzute la art. 20 lit. b), c), d) şi la art. 24 lit. a) va conţine semnul de avertizare corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 17.  +  Articolul 26 (1) Publicitatea pentru convorbirile telefonice erotice se difuzează numai între orele 0°°-5°°. (2) Publicitatea directa sau indirecta la publicaţii erotice se difuzează numai în intervalul orar 22°°-5°°.  +  Articolul 27 (1) Radiodifuzorii au obligaţia de a informa sonor şi vizual publicul, înainte de începerea difuzării, cu privire la conţinutul producţiei sau al emisiunii a carei vizionare este restrictionata. (2) Durata anunţului prevăzut la alin. (1) nu va fi mai mica de 10 secunde. (3) Radiodifuzorii au obligaţia de a promova sonor şi vizual noul sistem de restrictionare, astfel încât acesta sa devină cunoscut publicului. (4) Radiodifuzorii au obligaţia să solicite ca publicarea programelor de radio şi de televiziune să fie însoţită de marcajele prevăzute în prezenta decizie.Programele de ştiri şi protecţia minorilor  +  Articolul 28 (1) Programele de ştiri şi de actualitati se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionarii în familie, ceea ce nu restrânge gama subiectelor abordate şi nici nu implica neprezentarea anumitor evenimente înainte de ora 22°°. (2) Sunt obligatorii avertizarea publicului în cazul difuzării unor scene de violenta şi o atenţie maxima în ceea ce priveşte repetarea şi frecventa acestora. (3) Este interzisă prezentarea de materiale care incita la comiterea de infracţiuni grave. (4) Secventele care prezintă executii, oameni ucisi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivatia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate şi în conformitate cu deontologia jurnalistica.Sancţiuni, dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29 (1) Nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin. (2) din Legea nr. 504/2002. (2) Pentru nerespectarea prevederilor celorlalte articole se vor aplica dispoziţiile art. 91 din Legea nr. 504/2002.  +  Articolul 30Dispoziţiile art. 20-25 se aplică în termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen până la care se păstrează sistemul de marcaj prevăzut în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 47/2000 privind restrictii şi avertizari în scopul protecţiei minorilor.  +  Articolul 31La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 47/2000 privind restrictii şi avertizari în scopul protecţiei minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 2 mai 2000.Preşedintele ConsiliuluiNaţional al Audiovizualului,Şerban MadgearuBucureşti, 8 august 2002.Nr. 78.--------