HOTĂRÂRE nr. 838 din 31 iulie 2002privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei în proprietatea publică a oraşului Targu Lapus şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Targu Lapus, judeţul Maramures, pentru Parohia Greco-Catolica "Buna Vestire"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 16 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 9 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea imobilului Cinematograful "Arta", compus din construcţie şi terenul aferent, situat în oraşul Targu Lapus, Piaţa Eroilor nr. 24, judeţul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, prin Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film" Bucureşti, în proprietatea publică a oraşului Targu Lapus şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Targu Lapus, judeţul Maramures, pentru Parohia Greco-Catolica "Buna Vestire" din oraşul Targu Lapus, judeţul Maramures.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.  +  Articolul 3Patrimoniul Centrului Naţional al Cinematografiei se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Oraşului Targu Lapus se majorează, în mod corespunzător, cu aceeaşi valoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 31 iulie 2002.Nr. 838.  +  Anexa
             
    DATELE DE IDENTIFICARE  a imobilului compus din construcţie şi terenul aferent, care trece din proprietatea publică a statului şi  din administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei în proprietatea publică a oraşului Târgu Lăpuş şi  în administrarea Consiliului Local al Oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş, pentru Parohia Greco-Catolică "Buna Vestire"
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiNumărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
    Oraşul Târgu Lăpuş, Piaţa Eroilor nr. 24, judeţul MaramureşCentrul Naţional al Cinematografiei, prin Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România-Film" BucureştiConsiliul Local al Oraşului Târgu Lăpuş, pentru Parohia Greco-Catolică "Buna Vestire"Suprafaţa construită = 365 m2100.982
    Suprafaţa desfăşurată = 365 m2
    Suprafaţa terenului aferent = 365 m2
  ---------