HOTĂRÂRE nr. 1.351 din 27 decembrie 2001privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-59*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------ Notă *) Anexele nr. 1-59 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 27 decembrie 2001.Nr. 1.351.------------