LEGE nr. 460 din 9 iulie 2002privind Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 31 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război, prevăzute la art. 8 lit. A şi B şi la art. 9 lit. A pct. V şi lit. B pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, fac parte din categoria decoratiilor pe domenii de activitate. (2) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război este asimilat în ierarhie, la grade egale, cu ordinele Virtutea Militară şi Virtutea Maritima. (3) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de pace este asimilată în ierarhie, la clase egale, cu medaliile cu însemne de pace Virtutea Militară şi Virtutea Maritima. (4) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de război este asimilată în ierarhie, la clase egale, cu medaliile cu însemne de război Barbatie şi Credinţa şi Virtutea Maritima.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război se prezintă: a) pentru militari, sub trei forme cu valoare ierarhica egala: însemnul, bareta şi rozeta; b) pentru personalul civil, sub doua forme cu valoare ierarhica egala: însemnul şi rozeta. (2) Însemnul de pace al Ordinului Virtutea Aeronautica este o cruce confectionata din argint, emailata albastru, având bratul vertical mai lung, în forma de floare de crin, iar bratul orizontal mai scurt, în forma unei aripi stilizate. (3) Însemnul de război al Ordinului Virtutea Aeronautica se distinge de însemnul de pace al Ordinului Virtutea Aeronautica prin aplicarea între bratele crucii a doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus. (4) Bareta Ordinului Virtutea Aeronautica cu însemn de război se distinge de bareta Ordinului Virtutea Aeronautica cu însemn de pace prin aplicarea pe panglica specifică a doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus.  +  Articolul 3Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de pace se prezintă: a) pentru militari, sub doua forme cu valoare ierarhica egala însemnul şi bareta; b) pentru civili, sub o singura forma: însemnul.  +  Articolul 4 (1) Însemnul de pace şi de război al Medalie Virtutea Aeronautica este o piesa circulara, care are pe avers redata efigia unei ţinere purtând o casca inaripata. (2) Însemnul de război al Medaliei Virtutea Aeronautica se deosebeşte de însemnul de pace al Medaliei Virtutea Aeronautica prin aplicarea între medalie şi semicunună a doua spade incrucisate cu vârfurile în sus. (3) Bareta Medaliei Virtutea Aeronautica cu însemn de război se distinge de bareta Medaliei Virtutea Aeronautica cu însemn de pace prin aplicarea pe panglica specifică a doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus.  +  Articolul 5Descrierea formei, dimensiunile, modul de acordare şi modelul desenat al Ordinului Virtutea Aeronautica şi Medalie Virtutea Aeronautica, pentru fiecare grad sau clasa, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege  +  Articolul 6 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război se poate acorda: a) ofiţerilor în activitate, în rezerva sau în retragere şi personalului civil cu pregătire superioară care lucrează în ministere cu responsabilităţi în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, aparţinând forţelor aeriene şi aviaţiei civile; b) unităţilor militare ce aparţin forţelor aeriene; c) unităţilor militare şi ofiţerilor sau personalului civil cu funcţii de răspundere, aparţinând forţelor aeriene ale statelor cu care România are relaţii de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război se poate acorda: a) maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, în rezerva sau în retragere, militarilor în termen, militarilor angajaţi şi personalului civil fără studii superioare care lucrează în ministere cu responsabilităţi în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, aparţinând forţelor aeriene şi aviaţiei civile; b) maiştrilor militari, subofiţerilor, militarilor şi personalului civil aparţinând forţelor aeriene ale statelor cu care România are relaţii de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.  +  Articolul 7 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de miniştri pentru persoanele din domeniul lor de activitate. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica şi a Medaliei Virtutea Aeronautica sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000. (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 8 (1) Repartiţia pe ministere a numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica, ce se acordă anual, se face de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante, în baza consultării secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, proporţional cu efectivele fiecărei instituţii şi în funcţie de importanţa domeniului în care activează personalul asimilat forţelor aeriene. (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decoratiilor, pentru fiecare grad şi clasa.  +  Articolul 9 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemn de pace este limitat la maximum 1.000 de membri, cu însemne diferite pentru militari şi civili. (2) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemn de pace, acordat cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). (3) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemn de război se poate conferi nelimitat.  +  Articolul 10Unităţile militare decorate cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemn de pace nu intră în numărul prevăzut la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 11Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război cuprinde 4 grade. Acestea sunt în ordine crescatoare următoarele: a) Cavaler; b) Ofiţer; c) Comandor; d) Mare Ofiţer.  +  Articolul 12Medalia Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război cuprinde 3 clase. Acestea sunt în ordine crescatoare următoarele: a) clasa a III-a; b) clasa a II-a; c) clasa I.  +  Articolul 13 (1) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de pace se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 1.000 de membri pentru clasa I, având însemne deosebite pentru militari şi civili. (2) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de pace clasa I, conferita cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). (3) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de război se poate conferi nelimitat.  +  Articolul 14 (1) Atestarea Ordinului Virtutea Aeronautica şi a Medaliei Virtutea Aeronautica se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000. (2) Brevetele pentru Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnatura autografa a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de miniştrii de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000. (3) Brevetele pentru Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de pace sunt validate, pentru clasele a III-a şi a II-a, prin parafa ministrilor de resort şi semnatura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnatura ministrilor de resort şi semnatura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000 (4) Brevetele pentru Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de război sunt validate prin parafa Preşedintelui României şi prin contrasemnaturile ministrului apărării naţionale şi cancelarului ordinelor.  +  Articolul 15Membrii Ordinului Virtutea Aeronautica, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi "Cavaleri ai Ordinului Virtutea Aeronautica".  +  Articolul 16 (1) Ziua Ordinului Virtutea Aeronautica se sarbatoreste la data de 20 iulie, sarbatoarea Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al aviaţiei. (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Aeronautica, Cancelaria Ordinelor organizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale şi al Ministerului de Interne întrunirea Cavalerilor Ordinului Virtutea Aeronautica.  +  Articolul 17Persoanele decorate cu Ordinul Virtutea Aeronautica în grad de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost facuta direct de şeful statului, pot solicita prin Cancelaria Ordinelor dreptul de a fi primite în audienta la Preşedintele României pentru a-i multumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personală sau în grup a celor decorati.  +  Articolul 18În cazul decesului unui Cavaler al Ordinului Virtutea Aeronautica familia va înştiinţa Cancelaria Ordinelor, autorităţile locale şi centrul militar teritorial în vederea sprijinirii organizării funeraliilor, în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 19 (1) Calitatea de membru al Ordinului Virtutea Aeronautica se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000. (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Virtutea Aeronautica la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 20 (1) Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Aeronautica este compus din 5 membri, astfel: câte un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi câte 2 membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al Consiliului de onoare va fi cel mai în vârsta membru din gradul de Mare Ofiţer. În mod obligatoriu cel puţin un membru al Consiliului de onoare trebuie să fie civil, în cazul în care din ordin fac parte şi civili. (2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege, cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Aeronautica, pe termen de 5 ani, de Cavalerii Ordinului Virtutea Aeronautica. (3) Pot fi realeşi pentru o noua perioada 3 dintre membri Consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare. (4) Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne vor pune la dispoziţie, prin rotaţie la 5 ani, spaţii adecvate desfăşurării activităţii Consiliului de onoare.  +  Articolul 21 (1) Cavalerii Ordinului Virtutea Aeronautica pot semnala Consiliului de onoare atitudini şi fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. (2) Ca urmare a sesizării se convoacă Consiliul de onoare şi persoana invinuita, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare. (3) Cavalerii ordinului pot semnala şi direct Cancelarie Ordinelor atitudini şi fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizări Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de onoare şi persoana invinuita, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare. (4) În cazul în care persoana invinuita nu se prezintă la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentarii şi a doua oara cazul va fi judecat în lipsa. (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţa sunt întemeiate, Consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei. (6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 22Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Aeronautica judeca şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Virtutea Aeronautica. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza în speta şi 2 titulari a medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, în conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 23Sumele necesare confectionarii Ordinului Virtutea Aeronautica şi Medaliei Virtutea Aeronautica, precum şi a anexelor acestora, cuprinzând rozetele, baretele, brevetele şi cutiile decoratiilor, vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Românieip. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 iulie 2002.Nr. 460.  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind descrierea şi acordarea Ordinului Virtutea Aeronautica  +  Articolul 1Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război se acordă pe viaţa.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemn de pace este limitat la maximum 1.000 de membri, impartiti pe grade astfel: a) Cavaler - 600, din care: pentru militari - 450 şi pentru civili - 150; b) Ofiţer - 250, din care: pentru militari - 180 şi pentru civili - 70; c) Comandor - 115, din care: pentru militari - 95 şi pentru civili - 20; d) Mare Ofiţer - 35, din care: pentru militari - 25 şi pentru civili - 10. (2) Depăşirea numărului membrilor fiecărui grad şi fiecărei categorii constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limita sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 3 (1) Însemnul de pace al gradului de Cavaler al Ordinului Virtutea Aeronautica este o cruce confectionata din argint cu titlul de 800 la mie, emailata albastru; bratul vertical, înalt de 44 mm, are capetele terminate în forma de floare de crin, iar bratul orizontal, lung de 40 mm, are forma unei aripi stilizate. (2) Pe avers este un scut emailat alb, înalt de 20 mm şi lat de 15 mm, pe care este stantata o acvila din argint aurit, ţinând în cioc o cruce ortodoxa, în gheara dreapta o sabie, iar în gheara stanga un buzdugan şi având pe piept armele României; înălţimea acvilei este de 16 mm. (3) Pe revers, pe bratul vertical superior este scris anul "1930", iar pe cel inferior anul "2000", cu cifre albe, înalte de 4 mm, reprezentând date istorice privind Ordinul Virtutea Aeronautica. Pe bratul orizontal este scris "VIRTUTEA AERONAUTICA", cu litere albe, înalte de 3 mm. (4) Însemnul este surmontat de o semicunună formată dintr-o ramura de stejar la stanga şi una de laur la dreapta, legate în partea de jos cu o funda; lăţimea exterioară a semicununii este de 30 mm, iar înălţimea de 24 mm. (5) Însemnul pentru militari are între bratele crucii o cununa ovala deschisă, din frunze de laur, emailate verde închis, cu lăţimea de 4 mm. (6) Însemnul pentru doamne, personal civil, are panglica pliata sub forma de funda, care are lungimea de 120 mm. (7) Panglica este din rips moarat albastru deschis, având la 1 mm de margine câte o bandă lata de 4 mm şi în centru o dunga de 2 mm din fir argintiu; înălţimea aparenta a panglicii este de 50 mm, iar lăţimea este de 40 mm. (8) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lungă de 20 mm şi lata de 10 mm şi având dimensiunile benzilor culorilor de baza ale panglicii reduse la 50%. Pe spate are un sistem de prindere. (9) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lungă de 16 mm şi lata de 6 mm, şi are dimensiunile benzilor culorilor de baza ale panglicii gradului reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4Însemnul de război al gradului de Cavaler a Ordinului Virtutea Aeronautica are caracteristicile generale ale insemnului de pace, cu următoarele particularităţi: a) însemnul primeşte între bratele crucii doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 48 mm, din argint; b) panglica este marginita spre interior de un fir auriu de 1 mm c) bareta primeşte pe panglica specifică de război doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 18 mm, din argint; d) rozeta primeşte panglica specifică de război.  +  Articolul 5Însemnul de pace al gradului de Ofiţer al Ordinului Virtutea Aeronautica are caracteristicile generale ale insemnului de pace al gradului de Cavaler, cu următoarele particularităţi: a) însemnul este aurit; b) panglica primeşte o rozeta cu diametrul de 25 mm; c) bareta este asemănătoare cu cea a gradului de Cavaler, pe care este prinsă o rozeta cu diametrul de 10 mm; d) rozeta este sub forma unui tambur din rips, cu diametru de 10 mm şi înălţimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor culorilor panglicii reduse la 40%; pe revers are un sistem de prindere; e) pentru doamne, personal civil, rozeta se prinde pe centru fundei.  +  Articolul 6Însemnul de război al gradului de Ofiţer al Ordinului Virtutea Aeronautica are caracteristicile generale ale insemnului de pace al gradului de Cavaler, cu următoarele particularităţi: a) însemnul primeşte între bratele crucii doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 48 mm, din argint aurit b) panglica este marginita spre interior de un fir auriu de 1 mm c) bareta primeşte pe panglica specifică de război, sub rozeta doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 18 mm, din argint aurit; d) rozeta primeşte panglica specifică de război.  +  Articolul 7 (1) Însemnul de pace al gradului de Comandor a Ordinului Virtutea Aeronautica are înălţimea de 55 mm şi lăţimea de 50 mm şi este confectionat din argint aurit, cu titlul de 925 la mie scutul de pe avers este înalt de 26 mm şi lat de 20 mm, iar acvila este înaltă de 22 mm. (2) Pe revers înălţimea cifrelor este de 5 mm, iar cea a literelor de 4 mm. (3) Pentru militari cununa ovala deschisă din frunze de laur, emailate verde închis, dintre bratele crucii, are lăţimea de 5 mm. (4) Însemnul este surmontat de o cununa deschisă formată dintr-o ramura de stejar la stanga şi o ramura de laur la dreapta, legate în partea de jos cu o funda; aceasta are lăţimea exterioară de 35 mm şi înălţimea de 30 mm. Un inel plat, lat de 4 mm şi înalt de 30 mm, este petrecut prin bara ce uneste capetele deschise ale cununii. (5) Panglica este lata de 45 mm şi are lungimea reglabila pentru a fi adaptată la circumferinta gatului; benzile argintii au lăţimea de 4,5 mm şi sunt plasate la 1 mm de margini, dunga centrala fiind de 2 mm. (6) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lungă de 23 mm şi lata de 10 mm şi având dimensiunile benzilor culorilor de baza ale panglicii reduse la 50%. Pe centrul baretei este prins un disc din argint cu diametrul de 5 mm. Pe spate are un sistem de prindere. (7) Rozeta gradului de Comandor este formată din suprapunerea rozetei gradului de Ofiţer peste cea a gradului de Cavaler. (8) Gradul se poarta cu panglica prinsă sub cravata, însemnul fiind aparent în partea stanga a cravatei, la 50 mm sub nodul acesteia. (9) Pentru doamne, personal civil, panglica are aceleaşi caracteristici cu cele prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 8Însemnul de război al gradului de Comandor al Ordinului Virtutea Aeronautica are caracteristicile generale ale insemnului de pace, cu următoarele particularităţi: a) însemnul primeşte între bratele crucii doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 60 mm, din argint aurit; b) panglica este marginita spre interior de un fir auriu de 1 mm; c) bareta primeşte pe panglica specifică de război, sub disc, doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 18 mm, din argint aurit; d) rozeta primeşte panglica specifică de război.  +  Articolul 9Însemnul gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Virtutea Aeronautica este compus din însemnul propriu-zis şi placa gradului.  +  Articolul 10 (1) Însemnul propriu-zis şi panglica de pace ale gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Virtutea Aeronautica sunt identice cu însemnul şi panglica de pace ale gradului de Comandor. (2) Bareta are dimensiunile celei a gradului de Comandor, pe ea fiind aplicat un romb în relief, din argint, având diagonala mare de 7 mm şi diagonala mica de 5 mm. Pe spate are un sistem de prindere. (3) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lungă de 16 mm şi lata de 6 mm, peste care se aplică rozeta gradului de Ofiţer. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 11 (1) Placa insemnului de pace a gradului de Mare Ofiţer este o stea bombata cu 8 grupe de raze, confectionata din argint cu titlul de 925 la mie şi având un diametru de 75 mm; în centru este un medalion emailat alb, cu diametrul de 33 mm, pe care este aplicată o acvila din argint aurit, înaltă de 30 mm, ţinând în cioc o cruce ortodoxa, cu sabia şi buzduganul în gheare şi cu armele tarii pe piept. Pe spate are un sistem de prindere. (2) Medalionul este inconjurat de un inel emailat albastru, lat de 10 mm, pe care, în partea superioară, este scris cu litere albe, înalte de 5 mm, "VIRTUTEA AERONAUTICA". Partea inferioară a inelului are următoarele caracteristici: a) pentru militari este aplicată o semicunună din frunze de aur, emailate verde închis, având o latime de 5 mm; b) pentru civili sunt aplicate 3 stelute.  +  Articolul 12Însemnul de război al gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Virtutea Aeronautica are caracteristicile generale ale insemnului de pace, cu următoarele particularităţi: a) însemnul propriu-zis şi panglica gradului de Mare Ofiţer cu însemn de război sunt identice cu însemnul propriu-zis şi cu panglica de război ale gradului de Comandor; b) bareta din panglica specifică de război primeşte sub romb doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 18 mm, din argint aurit; c) rozeta primeşte panglica specifică de război, peste care se aplică rozeta gradului de Ofiţer.  +  Articolul 13Placa insemnului de război al gradului de Mare Ofiţer primeşte sub medalionul central doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 82 mm, aurite.  +  Articolul 14Toate însemnele vor avea marca cu titlul metalului din care sunt confectionate şi numărul de ordine pentru fiecare grad.  +  Articolul 15 (1) Cutia care conţine decoratia este imbracata în piele mata albastru deschis şi în interior este captusita cu plus de aceeaşi culoare. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate auriu stema României titulatura şi gradul ordinului.  +  Articolul 16 (1) Bareta se poarta numai la uniforma militară, pe pieptul stang al vestonului. (2) La uniforma militară se poarta alăturat baretele tuturor gradelor, în ordinea descrescătoare a acestora, prima fiind cea a gradului cel mai înalt. (3) Militarii în ţinuta civilă pot purta numai rozeta gradului cel mai înalt. (4) Bareta insemnului de război are intaietate, chiar dacă este a unui grad mai mic. (5) Personalul civil poate purta zilnic numai rozeta gradului cel mai înalt. Rozeta se poarta la butoniera de la reverul stang a hainei sau al taiorului.  +  Articolul 17 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori naţionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice. (2) Militarii poarta Ordinul Virtutea Aeronautica în conformitate cu reglementările din prezenta lege şi cu regulamentele militare specifice. (3) Personalul civil poarta Ordinul Virtutea Aeronautica în forma completa în aceleaşi condiţii ca militarii.  +  Articolul 18 (1) Unităţile militare ale forţelor aeriene pot fi decorate cu Ordinul Virtutea Aeronautica în toate gradele. Însemnul decoratiei se ataşează drapelului de lupta al unităţii astfel: a) la un capăt al panglicii este atasat ordinul, iar la celălalt este un canaf argintiu; panglica este de lăţimea specifică gradului lungă de 2.000 mm; b) panglica indoita la jumătate se prinde de hampa sub pajura; c) placa gradului de Mare Ofiţer se prinde de panza, în coltul superior al benzii albastre, la 100 mm de hampa şi de latura superioară a panzei. (2) Pentru ordinul conferit cu însemn de război canaful este auriu.  +  Articolul 19 (1) Conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica cu însemn de pace se face obligatoriu începând cu gradul de Cavaler. (2) Conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica cu însemn de pace se poate face numai după îndeplinirea cu rezultate deosebite timp de 5 ani a unor funcţii militare sau civile.  +  Articolul 20 (1) Pentru a se conferi un grad superior aceleiaşi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior astfel: a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiţer - 3 ani; b) de la gradul de Ofiţer la cel de Comandor - 4 ani; c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiţer - 5 ani (2) Propunerile de conferire trebuie să ţină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare. (3) Conferirea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.  +  Articolul 21Pentru merite cu totul deosebite termenul de 5 ani precum şi vechimea minima în grad, prevăzute la art. 19 alin. (2 şi la art. 20 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 22Decoratiile cu însemn de război se conferă fără a se tine seama de timpul servit în armata.  +  Articolul 23 (1) Conferirea unui grad superior duce automat la radierea persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant. (2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat  +  Articolul 24 (1) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemn de pace recompensează serviciile deosebite aduse statului român în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale care aparţin forţelor aeriene şi aviaţiei civile, de către unităţile militare, ofiţeri şi de personalul civil cu studii superioare. (2) Prin servicii deosebite, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) rezultate remarcabile în activitatea de conceptie, organizare şi coordonare a apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) contribuţii meritorii la dezvoltarea colaborării dintre România şi alte state sau organizaţii internaţionale, pe domenii de activitate specifice ministerelor cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c) merite deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; d) fapte şi rezultate deosebite obţinute de către unităţile militare propuse pentru decorare. (3) Ordinul Virtutea Aeronautica cu însemn de război se acordă pentru fapte de arme deosebite şi pentru acte de eroism în timp de război sau pentru acţiuni de lupta de succes, desfăşurate sub egida unor organisme internaţionale.  +  Articolul 25Ministerele cu responsabilităţi în domeniile apărării ordinii publice şi siguranţei naţionale, care aparţin forţelor aeriene şi ministerului de resort pentru aviaţia civilă, vor elabora în baza art. 24 reglementări specifice domeniului lor de activitate, în care se vor detalia condiţiile în care se conferă Ordinul Virtutea Aeronautica.  +  Anexa 2 REGULAMENTprivind descrierea şi acordarea Medaliei Virtutea Aeronautica  +  Articolul 1Medalia Virtutea Aeronautica cu însemne de pace şi de război se acordă pe viaţa.  +  Articolul 2 (1) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de pace este nelimitată ca număr pentru clasele a III-a şi a II-a şi limitată a un număr de 1.000 de membri pentru clasa I, astfel: 650 pentru militari şi 350 pentru civili. (2) Depăşirea numărului pentru clasa I constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limita sunt nule de drept, iar însemnele vor fi restituite.  +  Articolul 3 (1) Însemnul de pace al Medaliei Virtutea Aeronautica este circular, cu diametrul de 35 mm, şi are bordura inaltata, fiind confectionat din tombac. (2) Pe avers este redata efigia unei ţinere din profil spre dreapta şi purtând o casca inaripata, iar din poziţia umerilor bratele par a fi intinse orizontal ca pentru zbor; efigia ocupa întreaga suprafaţa a medaliei, până la bordura. (3) Pe revers, într-o cununa deschisă din frunze de laur stilizate, se afla în partea superioară o acvila ţinând în cioc o cruce ortodoxa, în gheara dreapta o sabie, iar în gheara stanga un buzdugan, purtând pe piept armele României, flancata de doua aripi intinse orizontal. Central sunt scrise în relief, cu cifre şi litere înalte de 2 mm, anii şi denumirea: "1931/VIRTUTEA/AERONAUTICA/2000", reprezentând date istorice privind Medalia Virtutea Aeronautica. (4) Pentru militari însemnul este surmontat de o semicunună formată dintr-o ramura de stejar la stanga şi una de laur la dreapta, având lăţimea de 28 mm şi înălţimea de 20 mm. (5) Pentru civili însemnul este surmontat de un mic inel perpendicular pe medalie şi unul prin care se prinde un inel cu diametrul de 20 mm. (6) Panglica, lata de 35 mm şi cu înălţimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat albastru deschis, având la 1 mm de margine câte o bandă argintie, lata de 4 mm. (7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lungă de 18 mm şi lata de 0 mm, având dimensiunile benzilor culorilor de baza ale panglicii reduse la 50%. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4Deosebirea dintre clase este următoarea: a) clasa a III-a este brunata; b) clasa a II-a este argintata; c) clasa I este placata cu aur.  +  Articolul 5Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de război are caracteristicile generale ale Medaliei Virtutea Aeronautica cu însemn de pace, cu următoarele particularităţi: a) însemnul propriu-zis primeşte între medalie şi semicunună din frunze de laur şi stejar doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 35 mm, confectionate din materialul corespunzător clasei; b) panglica primeşte la margine un fir auriu lat de 1 mm; c) bareta primeşte pe panglica specifică doua spade incrucisate, cu vârfurile în sus, lungi de 15 mm, confectionate din materialul corespunzător clasei.  +  Articolul 6 (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton imbracat în pergamoid albastru şi este captusita cu mătase de aceeaşi culoare. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate argintiu denumirea şi clasa medaliei.  +  Articolul 7 (1) Bareta se poarta numai la uniforma militară, pe pieptul stang al vestonului. (2) La uniforma militară se poarta alăturat baretele tuturor claselor, în ordinea descrescătoare a acestora, prima fiind cea a clasei celei mai mari. (3) Bareta insemnului de război are intaietate, chiar dacă este a unei clase mai mici.  +  Articolul 8 (1) Medalia Virtutea Aeronautica se poarta cu prilejul Zilei Naţionale a României şi a celorlalte sarbatori naţionale şi religioase, precum şi în situaţiile stabilite prin regulamente specifice. (2) Militarii poarta Medalia Virtutea Aeronautica în conformitate cu prevederile din prezenta lege şi cu regulamentele militare specifice. (3) Personalul civil poarta Medalia Virtutea Aeronautica în aceleaşi condiţii ca militarii.  +  Articolul 9 (1) Conferirea Medaliei Virtutea Aeronautica cu însemn de pace se face obligatoriu începând cu clasa a III-a (2) Conferirea Medaliei Virtutea Aeronautica se poate face numai după îndeplinirea cu rezultate deosebite, timp de 4 ani, a unor funcţii militare sau civile în cadrul unităţilor sau instituţiilor din sistemul naţional de apărare.  +  Articolul 10 (1) Pentru a se conferi o clasa superioară aceleiaşi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară astfel: a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani; b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani. (2) Conferirea directa a claselor superioare la prima promotie se poate face ca urmare a unor insumari de merite deosebite care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.  +  Articolul 11Pentru merite cu totul deosebite termenul de 4 ani precum şi vechimea maxima în clasa, prevăzute la art. 9 alin. (2 şi la art. 10 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 12Militarilor în termen li se poate conferi Medalia Virtutea Aeronautica pentru merite cu totul deosebite şi fac excepţie de la termenele şi condiţiile prevăzute la art. 9 şi 10.  +  Articolul 13 (1) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de pace este o distincţie care rasplateste rezultatele remarcabile obţinute în exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea misiunilor încredinţate, de către maiştri militari, subofiteri, militari în termen, militari angajaţi şi personalul civil fără studii superioare, în toate domeniile apărării ordinii publice şi siguranţei naţionale, care aparţin forţelor aeriene şi aviaţiei civile. (2) Medalia Virtutea Aeronautica cu însemn de război se acordă maiştrilor militari, subofiţerilor, militarilor şi personalului civil pentru fapte de arme deosebite şi pentru acte de eroism săvârşite în timp de război sau pentru acţiuni de lupta de succes desfăşurate sub egida unor organisme internaţionale.  +  Articolul 14Ministerele cu responsabilităţi în domeniile apărării ordinii publice şi siguranţei naţionale, care aparţin forţelor aeriene şi ministerului de resort pentru aviaţia civilă, vor elabora în baza art. 13 reglementări specifice domeniului lor de activitate, în care se vor detalia condiţiile în care se conferă Medalia Virtutea Aeronautica.NOTĂ: C.T.C.E Piatra Neamt  +  Anexa 3 Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautica", Gradul de Cavaler, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 6.Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautica", Gradul de Ofiţer, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 7.Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautica", Gradul de Comandor, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 8.Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautica", Gradul de Mare Ofiţer, Civili - cu însemne "de pace", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 9.Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautica", Gradul de Mare Ofiţer, Militari - cu însemne "de pace", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 10.Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautica", Gradul de Mare Ofiţer cu însemne "de război", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 11.Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautica", ce reprezintă Modelele de panglica şi funda, Panglica Comandor de pace, Panglica Comandor de război, Funda (papion) doamne Cavaler, Funda (papion) doamne Ofiţer, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 12.  +  Anexa 4 Modelul desenat al Medaliei "Virtutea Aeronautica", Civili - cu însemne "de pace", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 13.Modelul Medalia "Virtutea Aeronautica", Militari - cu însemne "de pace", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 14.Modelul Medalia "Virtutea Aeronautica", cu însemne "de război", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 564 din 31 iulie 2002 la pagina 15.──────────────────