ORDIN nr. 989 din 26 iulie 2002privind tipărirea, inserierea şi numerotarea formularelor cu regim special
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 31 iulie 2002    Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (5) şi (10) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 august 2002 formularele sau documentele cu regim special care se asigura direct de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" S.A. sau de unităţi tipografice abilitate, sub supravegherea acesteia, inclusiv formularele personalizate prevăzute la art. 1 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, se vor executa pe hârtie autocopiativa cu elemente de securitate specială. (2) Începând cu data de 1 august 2002 solicitarile de formulare cu regim special vor fi onorate numai în condiţiile alin. (1). (3) Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. va asigura aprovizionarea cu hârtie autocopiativa securizata.  +  Articolul 2 (1) Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" S.A. va analiza în termen de 30 de zile modalitatea şi termenul în care agenţii economici care au primit aprobare pentru editarea formularelor cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177/1998, vor utiliza hârtie securizata, inseriata şi numerotată corespunzător formatului formularelor pentru care au primit aprobare (A3, A4, A5 etc.).  +  Articolul 3Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" S.A. va asigura evidenta informatizata a plajelor de serii şi numere acordate formularelor cu regim special, precum şi accesul autorităţilor abilitate la aceasta evidenta.  +  Articolul 4Formularele cu regim special aflate în acest moment la utilizatorii finali, persoane fizice şi juridice, executate pe hârtie offset sau autocopiativa obişnuită, fără elemente de securitate, rămân valabile până la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 5Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat──────────────