LEGE nr. 447 din 8 iulie 2002privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 27 decembrie 2001, cu următoarea modificare:– Articolul unic va avea următorul cuprins:  +  Articolul UNICAnexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, se completează după cum urmează:– La prima coloana, după liniuța a 9-a „Apa potabilă și canalizare” se introduce o noua liniuța „Apa minerala naturala la sursa - pentru consum alimentar”, iar în coloana a II-a, în dreptul acesteia, se va scrie „indicele prețurilor de consum”.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  --------