LEGE nr. 444 din 8 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, cu următoarele modificări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti şi oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, executa studiile pedologice şi agrochimice şi realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafeţele cu destinaţie agricolă, privind: unităţile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvicultura, pretabilitatea pentru folosinţe, poluarea, restricţiile terenurilor la diferite utilizări şi măsurile agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, va executa lucrările specifice monitorizarii solurilor şi vegetatiei forestiere, în conformitate cu Programul european de monitorizare forestieră, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------