LEGE nr. 495 din 11 iulie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Exercitarea profesiunii de medic este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesoare a diplomei de medic, eliberata de o instituţie de învăţământ universitar medical din România ori din străinătate, echivalata potrivit legii. Exercitarea profesiunii de medic este avizată de Colegiul Medicilor din România şi autorizata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."2. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;"3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Medicii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, care exercită profesiunea de medic în România, au aceleaşi drepturi şi obligaţii, cu privire la exercitarea profesiunii de medic, ca şi medicii cetăţeni români, membri ai Colegiului Medicilor din România."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────