ORDIN nr. 436 din 18 iunie 2002privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei,având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.394 din 12 iunie 2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 2002 se aproba structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene şi Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 iulie 2002 se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 88/2001 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 18 iunie 2002Nr. 436.  +  Anexa                         MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI              SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAPNumărul posturi, exclusiv Secretarulde Stat:      APARAT PROPRIU = 50      I.S.T.P.H. = 328      I.N.S.S.P.P.H. = 40                              ┌──────────┐                              │ SECRETAR │                              │ DE STAT │                              │ PENTRU │                              │PERSOANELE│                              │ CU │                              │ HANDICAP │                              └────┬─────┘                                   │ ┌───────────────┐                                   │ │CORP CONTROL ŞI│                                   ├─────────┤ AUDIT INTERN │                                   │ └───────────────┘           ┌─────────────────┐ │  ┌────────┤DIR.GEN.ASISTENŢA├─────┴─────┬──────────┬────────┬────────┬─────┐  │ │ SPECIALĂ ŞI │ │ │ │ │ │  │ │POLITICI SOCIALE │ │ │ │ │ │  │ └──────┬──────────┘ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │  │ │ | │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │  │ ┌─────┬──┴───────┐ └┬──┘ └───┘ └───┘ └───┘ │  │ │ │ | │ │ │  │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ | ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │  │ │ A │ │ B │ | │ C │ │D1 │ │  │ └───┘ └───┘ | └───┘ └───┘ │  │ | │  │ ----------------------- │  │ |COMISIA SUPERIOARĂ DE| │  │ |EXPERTIZA MEDICALĂ A | │  │ | PERSOANELOR CU | │  │ | HANDICAP ADULTE | │  │ ----------------------- │  │ │  │ │  │ │  │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │  │ ┌──┤INSPECTORATELE DE STAT TERITORIALE PENTRU PERSOANELE CU ├───┐ │  │ │ │ HANDICAP │ │ │  │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │  └──────┤ ├──┘         │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │         │ │ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI STRATEGII PRIVIND │ │         └──┤ PROBLEMELE PERSOANELOR CU HANDICAP ├───┘            └────────────────────────────────────────────────────────┘    A = DIR. ASISTENŢA SPECIALĂ PERSOANE NEINSTITUTIONALIZATE    B = DIR. ASISTENŢA SPECIALĂ PERSOANE INSTITUŢIONALIZATE    C = SERVICIU RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE, PETIŢII ŞI MASS-MEDIA    D = DIR. RESURSE UMANE, JURIDIC, PERFECŢIONARE    D1 = COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS    E = DIRECŢIA BUGET-FINANŢE    F = DIRECŢIA DEZVOLTARE, INVESTIŢII, STATISTICA, ADMINISTRATIV    G = DIR. INTEGRARE, STRATEGIE, PROGRAME-----------