LEGE nr. 450 din 8 iulie 2002pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002



  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2002, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările ulterioare, se aproba scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societății Comerciale «Letea» - S.A. Bacau.(2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face eșalonat, în transe egale, potrivit unui grafic stabilit de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacau.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, cantitățile nerestituite vor fi facturate; valoarea produsului și a T.V.A. aferente se calculează de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat la prețul pieței, iar după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările ulterioare, Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacau va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plata, și penalitățile prevăzute de lege pentru creanțele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  --------